Jak ważny jest recykling baterii

recykling baterii

Polacy boją się produkcji baterii, ich składowania, a recykling ogniw za szkodliwy uznaje 39 proc. respondentów. Co piąty badany jest zdania, że nie da się ich przetworzyć wtórnie – wynika z raportu Interzero „Między plusem a minusem – co Polacy wiedzą o bateriach i jak sobie radzą z ich segregacją?”.

Recykling baterii: selektywna zbiórka

Raport opisuje lukę pomiędzy ekologicznymi deklaracjami, a rzeczywistymi zachowaniami społeczeństwa. Prawie każdy (90 proc. osób) deklaruje, że segreguje śmieci. Tymczasem podział na 5 obowiązkowych frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i zmieszane) stosuje zaledwie nieco ponad połowa z nas (58 proc.). Pokolenie Z, często utożsamiane ze środowiskowymi ideałami, dwukrotnie częściej nie segreguje odpadów wcale w porównaniu do generacji Baby Boomers.

Wydzielone miejsca na zużyte baterie znajdują się w trzech czwartych polskich domów. Najczęściej (60 proc.) te małe ogniwa trafiają potem do specjalnych pojemników w sklepach. W opinii badanych, powinny być one jeszcze lepiej oznakowane i bardziej dostępne. Aż 6 proc. wszystkich badanych i 11 proc. młodych wyrzuca baterie nieprawidłowo, umieszczając je w zwykłych domowych koszach (czarnym lub żółtym). 

Recykling baterii: selektywna wiedza młodych Polaków

Młodzi Polacy (18-34 lat) nie znają podstawowych typów baterii. 10 proc. z nich nie potrafiło wskazać żadnej nazwy. Problemów nastręczają nowe urządzenia, często z wbudowaną baterią, jak np. e-papierosy. Zaledwie 44 proc. respondentów wiedziało, gdzie je należy wyrzucić. 

To jest prawdziwe wyzwanie stojące przed społeczną odpowiedzialnością biznesuNa rynku stale pojawiają się nowe rodzaje urządzeń i źródeł zasilania. Każdy przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek baterie ma obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Z badania wynika, że bardziej niż wiedza o konkretnych rodzajach baterii, potrzebne jest poznanie i zrozumienie procesów, oraz świadomość dotycząca tego, co robić ze zużytym sprzętem. To pozwoli Polakom mądrze pozbywać się odpadów zarówno indywidualnie, jak i na poziomie firmy czy instytucji. – wyjaśnia Paweł Lesiak, wiceprezes Interzero.

Nadzieja w recyklingu

Rosnący rynek baterii powoduje skok zapotrzebowania na surowce do ich produkcji, takich jak lit, nikiel, mangan czy grafit. Część z tych pierwiastków występuje tylko w kilku miejscach na Ziemi. Niestety wraz z rozwojem elektryfikacji popyt na nie idzie w górę. Dla gospodarek krajowej i europejskiej mają znaczenie strategiczne, a nawet krytyczne. Choć 59 proc. ankietowanych wie, że z baterii można odzyskiwać cenne surowce. Równocześnie aż 43 proc. osób nie potrafi nazwać ani jednego pierwiastka czy materiału, który można odzyskać z baterii

Z powodów ekonomicznych, w szczególności ograniczonych zasobów, ważne jest, aby nie tracić już raz wprowadzonych na rynek cennych surowców. Trzeba zatem poddawać baterie recyklingowi. Tymczasem wśród Polaków zdania na temat szczególnie potrzebnego procesu, są podzielone: 39 proc. osób uznaje go za groźny dla środowiska, 29 proc. za nieszkodliwy, a 32 proc. nie potrafi tego ocenić.