Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli o systemie kaucyjnym

butelki zwrotne

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza system kaucyjny w sklepach powyżej 200 m2 do 2025 r.

Poprawki Senatu zakładały zwolnienie kaucji z opodatkowania VAT-em i obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. Wprowadzały też roczny okres przejściowy na dostosowanie się do systemu kaucyjnego.

Nowela wprowadza w Polsce system kaucyjny, który zobowiązuje sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 do odbioru pustych opakowań. Ma to zwiększyć poziom selektywnego zbierania, a w efekcie – recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszyć zaśmiecenie środowiska. Ustawa wdraża unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy będą musiały odbierać puste opakowania, a mniejsze placówki handlowe mogą przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr. Będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Nieodebrana kaucja zostanie skierowana na finansowanie systemu kaucyjnego. System kaucyjny mają tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Powołają operatora (podmiot reprezentujący) odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Nowela dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych. Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów, będą musieli uiścić opłatę produktową,