Nowelizacja ustawy kaucyjnej – jedna zamiast dwóch

kaucja, systemkaucyjny, butelki

Zamiast zapowiedzianych wcześniej dwóch nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym będzie jedna. Jej zakres ureguluje zarówno kwestie techniczne, jak i naprawi wady w obecnie obowiązujących przepisach.

Zgodnie z zapowiedziami Anity Sowińskiej – podsekretarz stanu w MKiŚ – nowelizacja ustawy znajdzie się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w najbliższym czasie. Jej zakres będzie obejmował zarówno kwestie techniczne (takie jak obowiązek podpisywania umowy o odbiór opakowań na terenie całego kraju), jak i kluczowe dla funkcjonowania systemu kwestie podatkowe czy te związane z obiegiem kaucji.

Kaucja bez VAT, ale nie na stłuczone butelki

Kwestią od początku budzącą wątpliwości było nałożenie na opłatę kaucyjną podatku VAT. Eksperci – zarówno związani ze stroną społeczną, jak i organizacjami biznesowymi – podkreślali, że konieczne jest potwierdzenie nieobjęcia tej opłaty podatkiem. Do tej pory nie było jasne, jak potraktuje to Ministerstwo Finansów. Jak poinformowała dziś podczas spotkania Anita Sowińska VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych. W przypadku tych wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Nowelizacja ustawy kaucyjnej: kaucja w całym cyklu życia produktu

MKiŚ zapowiedziało, że w poprawce znajdzie się mechanizm tzw. podążania kaucji za produktem, czyli pobierania kaucji na każdym etapie obrotu towarem od producenta do konsumenta, co w opinii branży rozwiąże kilka problemów w systemie. Między innymi zapobiegnie ewentualnym nadużyciom przy rozliczaniu pobranej kaucji z jednostkami handlowymi i zagwarantuje operatorom środki finansowe do rozliczeń.

Zbiórka w systemie kaucyjnym będzie widoczna w sprawozdawczości samorządowej

Ministra zapowiedziała utrzymanie przepisów pozwalających samorządom zaliczenia surowca zebranego w systemie kaucyjnym do realizacji wymaganych poziomów zbiórki w gminach. W roku 2025 gminy są obowiązane osiągnąć poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 55 proc. (wagowo). W roku 2035 wskaźnik ten ma wynieść aż 65 proc. Dlatego włączenie zbiórki kaucyjnej do poziomów gminnych może być kluczowe dla osiągnięcia tego celu.

Nowelizacja ustawy kaucyjnej: co więcej w nowych przepisach

Tak jak pisaliśmy wcześniej, w poprawce doprecyzowane zostaną m.in. warunki współpracy pomiędzy operatorami. W nowelizacji, znajdzie się zapis o obowiązku podpisania umowy z punktem odbioru w każdej gminie na terenie Polski. Ponadto utrzymany będzie zapis o przesunięciu o rok włączenia do systemu napojów mlecznych.