Pierwszy operator systemu kaucyjnego otrzymał zgodę na działalność

operator systemu kaucyjnego

Krajowy System Kaucyjny Zwrotka — jako pierwszy z podmiotów ubiegających się o bycie operatorem systemu kaucyjnego w Polsce otrzymał zgodę na taką działalność od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Udziałowcami firmy są: Grupa Biosystem oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska. 

PolKa i Eko-Operator w następnym kroku

Polska ustawa kaucyjna przewiduje możliwość współistnienia wielu operatorów systemu kaucyjnego. Wniosek o wydanie zgody na taką działalność złożyła już formalnie PolKa — Polska Kaucja podmiot utworzony przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Wkrótce możemy spodziewać się wniosku firmy Eko-Operator, którego powołanie zapowiedział niedawno Remondis oraz Polskiej Izby Odzysku Opakowań i Recyklingu. Powołanie operatora zapowiedzieli też przedstawiciele branży napojowej. Jednak ze względu na fakt, że operator ma być utworzony przez faktycznie działające na rynku firmy, które łącznie reprezentują udział w rynku na tyle duży, że wymaga to uzyskania zgody na koncentrację ze strony Komisji Europejskiej, co może trwać nawet 6 miesięcy. A bez tej zgody nie można powołać spółki, która będzie mogła wystąpić do ministerstwa o zgodę na prowadzenie systemu kaucyjnego.

Co robi operator systemu kaucyjnego?

Operator odpowiada za bieżące funkcjonowanie systemu kaucyjnego. Zgodnie z art. 40i zapewnia on: 

  • selektywne zbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągania wymaganych poziomów;
  • odbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, objętych systemem kaucyjnym;
  • transport opakowań do wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje lub wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania odpadów;
  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań;
  • rozliczenie kaucji z jednostkami handlu detalicznego i hurtowego oraz innymi punktami zbierającymi opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym, w szczególności finansowanie wypłat kaucji dla użytkownika końcowego;
  • finansowanie kosztów zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego i hurtowego oraz inny punkt zbierający opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym.