Apel o wprowadzenie sprawiedliwego systemu ROP

Apel o sprawiedliwy ROP

Organizacje samorządowe, przedsiębiorcy z branży gospodarki odpadami i strona społeczna zwracają się z apelem o pilne wdrożenie sprawiedliwego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) w Polsce. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza jest inicjatorem tego działania.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to przepisy zapewniające, że producenci, którzy wprowadzają produkty na rynek (w tym produkty w opakowaniach), ponoszą odpowiedzialność finansową lub finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem. System ten mógłby zwiększyć świadomość producentów na temat wpływu ich działalności na środowisko.

– Polska, jako członek Unii Europejskie jest krajem, niestety na ostatnim miejscu, w którym mieszkańcy ponoszą pełną finansową odpowiedzialność za koszty związane z zagospodarowaniem opakowań. Spotykaliśmy się dzisiaj po to, abyśmy zaprzestali finansować branżę producencką i ostatecznie mogli wdrożyć Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. W jaki sposób? Apelujemy o jak najszybsze wdrożenie opłaty opakowaniowej, która w sposób bardzo wymierny przysporzy się środowisku oraz społeczeństwu – powiedziała Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku reprezentująca Unię Metropolii Polskich.

Apel o ROP: potrzebne adekwatne finansowanie

Mimo wielu debat i konsultacji, które trwają od lat, nadal nie wprowadzono systemu ROP w formie takiej, w jakiej wymaga od Polski UE. Według ekspertów system powinien opierać się na systemach gminnych, ale powinno się zapewnić gminom adekwatne do niego finansowanie.

– Nie znane są nam założenia władz dotyczące implementacji tejże dyrektywy. Efektem jest to, że nie mamy dzisiaj tzw. ekomodulacji, ekoprojektowania. Mamy zalany rynek opakowaniami i nie tylko. Mamy także taką sytuację, że producent wprowadzający na rynek opakowania nie ponosi żadnej odpowiedzialności, czyli nie spełnia się ta generalna zasada Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, że zanieczyszczający płaci – tłumaczy Leszek Świętalski, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

System ROP powinien również uwzględniać rozwiązania systemu kaucyjnego i zbierania odpadów niebezpiecznych. Także brać pod uwagę postanowienia art. 8a zmienionej dyrektywy odpadowej czy procedowanego obecnie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego PPWR. Celem tych wszystkich działań jest doprowadzenie do poddawania recyklingowi jak największej ilości odpadów surowcowych. Dodatkowo, co za tym idzie, możliwości uzyskania wymaganych ustawowo poziomów recyklingu przez Polskę i uczestników systemu, a nie tylko gminy.

– Od wielu lat to mieszkaniec ponosi koszty powstawania i zagospodarowywania odpadów. Natomiast na gminie ciążą wszelkie obowiązku związane z wykonaniem odpowiednich poziomów recyklingu. Apelujemy, by przepisy dotyczące ROP zostały wdrożone nie później niż do końca tego roku, przed systemem kaucyjnym, który powinien być uzupełnieniem prawidłowo działającego systemu ROP – komentowała Monika Jaźwiec z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.