Odpady komunalne – więcej produkujemy, więcej segregujemy

odpady komunalne

W 2021 r. każdy z nas wytworzył średnio 342 kilogramy odpadów komunalnych. To aż o 10 kilogramów więcej niż w roku 2019. Tak wynika z danych opublikowanych w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego „Ochrona środowiska w 2021 r.” Pamiętajmy, że odpady komunalne stanowią ok 10 procent wszystkich produkowanych w Polsce odpadów.

Rośnie liczba śmieci w naszych domach

W 2020 r. wytworzyliśmy 13 117 tys. ton odpadów komunalnych. Jest to wzrost o 2,9 proc w stosunku do roku ubiegłego. Jeżeli przeliczymy to na mieszkańca to zobaczymy, że przeciętny Polak wyprodukować 342 kilogramy śmieci. Jest to aż o 10 kg więcej niż w roku 2019. Przypomnijmy, że wg ustawy pojęcie odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów. 

Najwyższy wskaźnik ilości wytworzonych odpadów na mieszkańca, wynoszący 400 kg, odnotowano w 2020 r. w województwie dolnośląskim. Natomiast najniższą wartość tego wskaźnika osiągnięto w województwie podkarpackim, gdzie na mieszkańca przypadało 236 kg odpadów komunalnych.

Europa śmieci bardziej (dane za 2019 r.)

Średnia ilość wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Unii Europejskiej wyniosła 489 kg (w 2018 r.). W 2019 r. najwięcej wytworzyły kraje o dużym dobrobycie: Dania – 844, Luksemburg – 791, Niemcy – 609 oraz kraje o dużym udziale turystów, takie jak Malta – 694, czy Cypr – 642. Polska posiada jeden z najniższych wskaźników wśród państw europejskich.

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Unii Europejskiej (w 2018 r.), 30 proc. poddano recyklingowi materiałowemu, 28 proc. unieszkodliwiono termicznie, 23 proc. unieszkodliwiono poprzez składowanie, 17 proc. poddano kompostowaniu.

Odpady komunalne: rośnie zbiórka selektywna

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z roku na rok rośnie. W 2005 r. selektywna zbiórka stanowiła zaledwie 3 proc. (295 tys. ton). Ale w 2020 r. zebrano już selektywnie prawie 5 mln ton (38 proc. ogółu wytworzonych odpadów komunalnych). To oznacza wzrost tych odpadów o 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego.