Forum Mieszkaniowe 2024. Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic.

Forum Mieszkaniowe 2024

W dniach 16-17 kwietnia odbędzie się Forum Mieszkaniowe pod hasłem „Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic”. W tym roku Forum jest częścią Europejskiego Forum Mieszkaniowego (europehousingforum.eu).

Uczestnicy tegorocznego Forum będą mieli okazję poruszyć szereg istotnych kwestii związanych z mieszkalnictwem, włączając w to: Społeczne Agencje Najmu, poprawę efektywności energetycznej, innowacyjne strategie i narzędzia finansowania, a także tematykę odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Skoncentrują się również na potrzebach mieszkaniowych konkretnych grup społecznych.

Problemy mieszkaniowe są coraz bardziej palącym wyzwaniem w Polsce. Kryzys mieszkaniowy towarzyszy nam od lat, ale w ostatnim czasie stał się on powszechnie odczuwalny – wzrost czynszów, ograniczony dostęp do kredytów hipotecznych, rosnące stopy procentowe oraz wysokie koszty energii i ogrzewania dotykają coraz większej liczby osób. Forum Mieszkaniowe jest doskonałą platformę do dyskusji nad tymi kwestiami oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań – podkreśla Magdalena Dul-Komosińska, National Director Habitat for Humanity Poland.

Jak zaznaczyła Aleksandra Krugły, p.o. dyrektorka ds. rzecznictwa fundacji Habitat for Humanity Poland, Fundacja Habitat for Humanity Poland od lat nie tylko aktywnie wspiera osoby zmagające się z trudnościami mieszkaniowymi, ale także aktywnie pracuje nad rozwojem rozwiązań systemowych mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej. Ostatnie wydarzenia, takie jak wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny, wyraźnie pokazały skalę wyzwań związanych z mieszkalnictwem

Partnerami tegorocznego Forum są: UNHCR, Agenda ONZ ds. Uchodźców oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Więcej informacji na temat forum znajduje się TUTAJ