Umowy cPPA coraz korzystniejsze

cPPA

Rachunki za prąd wzrosły o ponad połowę w niemal 60 proc. średnich i dużych firm. Dla 34 proc. skok cen był ponad dwukrotny. Wobec silnych wahań cen energii elektrycznej firmy coraz częściej sięgają po długoterminowe umowy cPPA, które na lata zabezpieczają cenę i dostawę zielonej energii. Spełniają tym samym unijne cele zeroemisyjności. Wyzwania rynku korporacyjnych umów cPPA w Polsce przedstawiono podczas tegorocznej Konferencji RE-Source Poland.

Długoterminowe umowy zakupu energii z OZE to dziś gwarancja stałej ceny energii i realizacja celów dekarbonizacyjnych. W skali Europy, Polska zajmuje 11 miejsce pod względem zakontraktowanej mocy w korporacyjnych PPA na zieloną energię z wynikiem niemal 1GW. Kontrakty cPPA pozwalają zrealizować cele biznesowe przedsiębiorstw oraz przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności spółek i ich produktów na rynku międzynarodowym.

– W miarę dojrzewania rynku odnawialnych źródeł energii należy oczekiwać innowacji w zakresie kontraktowania zielonej energii przez korporacje, które dostosowują się do wymogów ESG. Fundacja RE-Source Poland stara się uczynić umowy cPPA bardziej powszechnymi i dostępnymi dla każdego odbiorcy, by ten model zakupu energii z OZE stał się standardem. Dodatkowo przy obecnych wahaniach cen energii elektrycznej korporacyjne PPA staną się jedynym instrumentem gwarantującym stabilność cen i dostaw energii – podkreśla Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub.

Ceny energii elektrycznej rosną nieprzerwanie od 2020 roku. Problem ten dotyka nie tylko gospodarstwa domowe, ale także przedsiębiorstwa, szczególnie energochłonne, powodując znaczny spadek ich rentowności. Analizy wskazują, że rachunki za prąd wzrosły o ponad połowę w prawie 60 proc. średnich i dużych firm. Dla 34 proc. skok cen był ponad dwukrotny.

Amazon czy KGHM już wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju decydując się na zawarcie długoterminowych umów cPPA, by złagodzić skutki kryzysu energetycznego i realizować politykę dekarbonizacji firmy i jej produktów. Firma Qair podpisała pierwszą umowę cPPA w Polsce, zgodnie z którą dostarczy 2 TWh energii w ciągu 12 lat. Firma negocjuje już z innymi czołowymi markami warunki podobnych umów. Chce w ten sposób, zwiększyć ilość projektów realizowanych poza standardowym systemem aukcyjnym w Polsce.

Korporacje są coraz bardziej zainteresowane zawieraniem umów cPPA głównie ze względów ekonomicznych. 10-letni lub nawet dłuższy czas trwania umowy to optymalizacja kosztów i oszczędności. Rynek umów cPPA w Polsce dopiero powstaje, zaczynają klarować się standardy rynkowe, a model gwarancji dostaw zielonej energii wśród spółek z roku na rok staje się bardziej widoczny. Dzięki Konferencji RE-Source Poland dostawcy i potencjalni odbiorcy energii z OZE mogą odbyć pierwsze spotkania biznesowe i poznać specyfikę kontraktów cPPA – wyjaśnił Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub.

Przechodzenie firm na zielone, zeroemisyjne źródła energii to nie tylko trend z zachodu, to także konieczność w obliczu kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorcy chcąc zredukować niepewność ekonomiczną będą coraz częściej zwracali się ku rozwiązaniom zwiększającym odporność na dynamiczne zmiany cen energii.