PIE: Wolniejszy wzrost mikroinstalacji PV może wynikać z powolnego nasycania się rynku

Columbus energy

Tempo wzrostu liczby mikroinstalacji PV w Polsce spowolniło (wg danych URE) do ok. 15 proc. w 2023 r. z ponad 40 proc. rok wcześniej, co może wynikać z powolnego nasycania się rynku, oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Z drugiej strony, nie wykluczają oni, że branża ta wciąż może mieć najlepszy okres przed sobą – powołują się przy tym na wyliczenia Solarpower Europe, według których do 2027 r. liczba miejsc pracy w branży PV w Polsce zwiększy się o 11,5 proc. (17 tys. miejsc pracy).

— Mimo ciągłego wzrostu liczby mikroinstalacji PV, tempo wzrostu było 3-krotnie niższe, obniżając się z około 41 proc. w 2022 r. do 15 proc. w 2023 r. 4-krotnie spadło też tempo wzrostu ilości energii wprowadzanej do sieci, z około 109 proc. w 2022 r. do około 27 proc. w 2023 r. Może to wynikać z powolnego nasycania się rynku. W 2022 r., według danych Polenergii, już 14 proc. domów jednorodzinnych w Polsce posiadało instalację fotowoltaiczną. Istotny wpływ miały też zmiany systemu rozliczeń prosumentów w 2022 r. z net-metering na net-billing, w którym prosumenci sprzedają nadwyżki energii wprowadzone do sieci zgodnie z ceną rynkową – pisze w tygodniku PIE Marcelina Pilszyk.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w 2023 r. liczba zainstalowanych w Polsce mikroinstalacji wykorzystujących promieniowanie słoneczne wyniosła 1 403 875 wobec 1 213 571 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 15,7 proc. r/r (w 2022 r. wzrost liczby mikroinstalacji wyniósł 41,7 proc. r/r). Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) wyniosła ponad 11,3 GW, a łączna produkcja energii elektrycznej z tych instalacji w 2023 r. przekroczyła 7,3 TWh.

— 99 proc. mikroinstalacji w Polsce w 2023 r. stanowiły instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne – wśród 1,4 mln instalacji tylko 317 stanowiły mikroinstalacje wodne, 81 wiatrowe, 87 biogazowe i 56 biomasowe. Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) od początku 2019 r. do końca stycznia 2024 r. wzrosła blisko 26-krotnie (o 2493 proc., przy jednoczesnym blisko 33-krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach — czytamy dalej w „Tygodniku”.

Od 2019 r. ok. 516 tys. instalacji zostało dofinansowanych z programu priorytetowego „Mój Prąd”, co stanowi 38 proc. wszystkich mikroinstalacji PV zainstalowanych w latach 2019-2023 w Polsce, podkreślił też Instytut.

— Mimo względnie wolniejszego wzrostu liczby zainstalowanych mikroinstalacji, branża ta wciąż może mieć swój najlepszy okres przed sobą. Według wyliczeń Solarpower Europe, do 2027 r. liczba miejsc pracy w branży PV w Polsce zwiększy się o 11,5 proc. (17 tys. miejsc pracy). Polska, ze względu na dynamiczny rozwój mikroinstalacji i względnie tanią wykwalifikowaną siłę roboczą, w 2022 r. była jednym z liderów Unii Europejskiej pod względem liczby miejsc pracy w branży fotowoltaicznej. Według szacunków think tanku Bruegel, polska branża fotowoltaiczna była druga co do wielkości w Europie (po Niemczech). Polskie możliwości produkcji paneli fotowoltaicznych, szacowane na 1,4 GW, były lokowane na czwartej pozycji w UE (po Niemczech, Francji i Włoszech), odpowiadając za 8 proc. produkcji w UE — napisano dalej w materiale.

W 2022 r. zatrudnienie w sektorze fotowoltaicznym w Polsce wynosiło 147 tys. osób, co stanowiło 23 proc. wszystkich oferowanych miejsc pracy w tej branży na terenie UE, podano także.

(ISBnews)