Neutralność klimatyczna: sektor energetyczny wątpi w rok 2050

Neutralność klimatyczna

Ponad 150 państw na świecie ogłosiło już potencjalną datę neutralności klimatycznej. Dla zdecydowanej większości z nich jest to rok 2050. Nie ulega wątpliwości, że filarem transformacji muszą być odnawialne źródła energii. Tymczasem coraz więcej firm z sektora energetycznego wierzy, że osiągnięcie neutralności klimatycznej na świecie opóźni się o co najmniej dekadę, wynika z najnowszego badania firmy doradczej Bain & Company. 

Większość przedstawicieli firm z branży energii i surowców naturalnych jest przekonanych, że globalne cele związane z neutralnością klimatyczną zostaną osiągnięte dopiero w 2060 r. lub później. Według badania Bain & Company przeprowadzonego wśród ponad 600 spółek na świecie taką opinię podzielało 62 proc. respondentów. Odsetek ten wzrósł z 54 proc. w 2023 roku. Powodem spodziewanego opóźnienia jest niska rentowność projektów dekarbonizacyjnych.

Firmy z branży energetycznej ambitnie podchodzą do rozwoju działalności związanej z transformacją energetyczną. Jednak coraz większym problemem, z którym muszą się mierzyć, jest możliwość generowania odpowiednich stóp zwrotu z tego typu projektów – mówi Roch Baranowski, partner zarządzający Bain & Company Poland. – W rzeczywistości, im silniej firmy angażują się w transformację energetyczną, tym bardziej realistycznie patrzą na problemy związane z jej praktyczną realizacją.

Podobnie jak w ubiegłym roku, za największą przeszkodę w rozwijaniu projektów związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej spółki z branży uważają niechęć klientów do ponoszenia wyższych kosztów z tego tytułu. To powoduje, że trudno jest im uzyskać zadowalające stopy zwrotu z inwestycji. Odsetek respondentów, którzy wskazali tę kwestię jako największy problem w realizacji transformacji energetycznej, wzrósł w tym roku aż o 14 pkt. do 70 proc.

Istotnym czynnikiem, który miał negatywny wpływ na wdrażanie projektów dekarbonizacyjnych w ubiegłym roku, były rosnące stopy procentowe. Wysoki koszt finansowania zwiększa koszty projektów niskoemisyjnych, a tym samym zmniejsza ich rentowność – dodaje Roch Baranowski. – Jak wynika z naszych analiz, przy wzroście kosztu kapitału o 500 punktów bazowych, roczne przychody z inwestycji musiałyby wzrosnąć nawet o połowę, by można było sfinansować projekt.

Neutralność klimatyczna: firmy zwiększają poziom inwestycji

Pomimo rosnących obaw co do terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej, większość spółek utrzymuje lub zwiększa poziom inwestycji związanych z transformacją energetyczną. Aż 61 proc. firm z Bliskiego Wschodu, 55 proc. z regionu Azji i Pacyfiku oraz 51 proc. z Ameryki Łacińskiej twierdzi, że do 2030 roku inwestycje w odnawialne źródła energii, projekty wodorowe, bioprodukty oraz wydobycie surowców związanych z transformacją energetyczną pozytywnie wpłyną na ich wyceny i zyski. Mniej entuzjazmu wykazują przedsiębiorstwa z Europy i Ameryki Północnej. Tam odpowiednio 30 i 29 proc. firm twierdzi, że inwestycje w nowe obszary działalności pozytywnie przełożą się na ich rentowność.