Net-Zero Industry Act przyjęty przez Parlament Europejski

Net-Zero Industry Act

Parlament Europejski (PE) zatwierdził regulację o zerowym zużyciu energii w przemyśle (z ang. Net-Zero Industry Act). Jej celem jest wzmocnienie unijnej produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji.

– Net-Zero Industry Act, nieformalnie uzgodniony z Radą, wyznacza cel dla Europy, aby do 2030 r. produkować 40 proc. rocznego zapotrzebowania na technologie o zerowym zużyciu energii netto w oparciu o krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP) oraz aby osiągnąć 15 proc. globalnej wartości rynkowej tych technologii – podano w komunikacie.

Porozumienie przewiduje utworzenie inicjatyw „Net-Zero Acceleration Valleys”. Ich celem będzie przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń poprzez delegowanie części gromadzenia dowodów na potrzeby ocen środowiskowych do państw członkowskich.

– Technologie, które mają być wspierane, obejmują wszystkie technologie odnawialne, jądrowe, dekarbonizację przemysłową, sieci, technologie magazynowania energii i biotechnologię. Ustawa uprości proces wydawania pozwoleń, określając maksymalne terminy zatwierdzania projektów w zależności od ich zakresu i wydajności – czytamy dalej.

Przepisy będą zachęcać do finansowania z dochodów krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz dla większości projektów strategicznych za pośrednictwem Platformy Strategicznych Technologii dla Europy (STEP). Jest to, zdaniem przedstawicieli PE, krok w kierunku europejskiego funduszu suwerenności.

Źródło: PE, ISBnews