Mikroinstalacje OZE wyprodukowały w 2023 ponad 7,32 TWh energii

Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE wzrosła do 7,32 TWh w 2023 r. z 5,77 TWh w 2022 r., wynika z najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Na koniec 2023 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,4 mln mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 11,3 GW, przy czym 99,9 proc. stanowiły instalacje fotowoltaiczne. 

W całkowitej liczbie mikroinstalacji zdecydowanie dominują te użytkowane przez prosumentów (1 386 792). Jednocześnie instalacje prosumenckie obejmują prawie 98 proc. ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. W 2023 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych ponad 7,3 TWh energii, wobec prawie 5,8 TWh rok wcześniej, wynika z danych URE.

W odróżnieniu od lat poprzednich, w 2023 r. odnotowano jednak nieznaczny spadek udziału prosumentów w ogólnej ilości energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. W poprzednich latach udział ten stopniowo wzrastał, osiągając na koniec 2022 r. poziom 98,1 proc., natomiast w 2023 r. minimalnie spadł do poziomu 97,7 proc.

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, których liczba w 2023 r. sięgnęła 1,4 mln. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową. A sieci dystrybucyjne to jeden z najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez Urząd Regulacji Energetyki — powiedział prezes URE Rafał Gawin.

W ostatnich latach obserwujemy spadek dynamiki przyrostu liczby nowych mikroinstalacji oraz ilości wyprodukowanej przez nie energii. Dynamika wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich zmniejszyła się z ok. 41 proc. w 2022 r. do ok. 15 proc. w 2023 r. Spada także dynamika wzrostu ilości energii wprowadzanej przez nie do sieci, z ok. 110 proc. w 2022 r. do ok. 26 proc. w 2023 r., podsumowano.

Żródło: ISBnews, komunikat URE