Wiatr od morza nabiera rozpędu

morska energetyka wiatrowa

Morska energetyka wiatrowa: powołano Radę Koordynacyjną. Organ nadzorujący realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

Kolejny krok dla rozwoju offshore – PSEW członkiem

Morska energetyka wiatrowa wyznacza jeden z kluczowych kierunków rozwoju polskiego sektora energetycznego. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewiduje, że do 2030 roku na Bałtyku powstaną farmy wiatrowe o mocy 5,9 GW. Natomiast do 2040 roku łączna moc wyniesie ok. 11 GW. Potencjał jest dużo większy, ale rosną też wyzwania, które będą przedmiotem prac nowo powołanej Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Będzie ona platformą współpracy między organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce. W porozumieniu uczestniczą też przedstawiciei łańcucha dostaw i usług.

Porozumienie sektorowe wypełnia się treścią

Cieszymy się, że proces ruszył bo do zrobienia jest wiele, szczególnie w zakresie portów i legislacji. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej będzie sumiennie pracować jako członek Rady. Chcemy jak najmocniej przyczynić się do sprawnego realizowania inwestycji w polskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Wierzymy, że to znacznie wzmocni pozycję i bezpieczeństwo polskiej gospodarki. To też ważny krok w kierunku uniezależnienia się naszego kraju od zewnętrznych źródeł energii. A to dziś jest niezwykle istotne jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. A w nowoczesnej energetyce najważniejszą odpowiedzią na wyzwania transformacji stanowią odnawialne źródła energii. Dlatego rozwój offshore to jeden z priorytetów. Cieszy nas, że polski rząd również dostrzega potrzebę optymalizacji niektórych przepisów ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W przedstawionym projekcie nowelizacji ustawy o OZEi zaproponował zmiany w obszarze sektora offshore – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.


Offshore racją stanu

Realizacja kluczowych inwestycji offshorowych w założonych terminach jest dziś racją stanu w kontekście zapewnienia Polsce bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Zdobyte w ostatnim roku doświadczenie przy realizacji tak dużych i skomplikowanych projektów inwestycyjnych pokazało, że istnieją obszary, które wymagają zmian. Tak aby pierwsze polskie morskiej farmy wiatrowe mogły być sprawnie i efektywnie zbudowane. Potrzebę optymalizacji niektórych przepisów dostrzegł również polski rząd. W przedstawionym ostatnio do konsultacji projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zaproponował również stosowne zmiany w obszarze sektora offshore.

– W opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej szczególnie istotne jest pilne wdrożenie przepisów dookreślających termin, od którego liczona jest waloryzacja kontraktu różnicowego w ramach mechanizmu wsparcia. Biorąc pod uwagę procesy notyfikacyjne projektów pierwszej fazy prowadzone przed Komisją Europejską, niezbędne jest wprowadzenie tych regulacji jeszcze w tym roku (projekt rządowy zakłada stosowne zmiany, ale ich wprowadzenie przewidziano dopiero od 1 stycznia 2023 r.). Dynamika zmian na rynkach, w tym walutowych pokazuje, że potrzeba pilnych zmian jest dziś szczególnie istotna – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. – Mądrzejsi o doświadczenia wynikające z dotychczas przeprowadzonych prac dostrzegamy również potrzebę optymalizacji w obszarze permitingowym, które pozytywnie wpłyną na skrócenie czasu realizacji inwestycji offshore, a tym samym wpiszą się w działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł energii w Polsce – dodaje.

Morska energetyka wiatrowa: wypełnić porozumienie treścią

Właściwa koordynacja działań oraz współpraca pomiędzy rządem, parlamentem, inwestorami i przemysłem jest dziś kluczowa w kontekście realizacji inwestycji offshore. Zwłaszcza, że sektor energetyki wiatrowej jest gotowy do współpracy z rządem w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wszystkie działania podejmowane przez rząd, inwestorów oraz przemysł powinny być teraz skierowane na sprawny rozwój polskiego sektora energetycznego. A także jego rozbudowę o nową gałąź, która realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Rada Koordynacyjna jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Do jej głównych zadań należy koordynacja działań zmierzających do realizacji Porozumienia. Są to m.in. koordynowanie realizacji celów strategicznych, czy monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej.