Dolina Biebrzy z fotowoltaiką

Kilka dni temu informowaliśmy o powstaniu instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Teraz kolej na inwestycję w Dolinie Biebrzy.  Zielona energia pozwoli zredukować emisję CO2 o 20 ton rocznie.

Dolina Biebrzy to jedne z największych i najlepiej zachowanych mokradeł w Europie. Unikalne siedlisko wielu rzadkich gatunków roślin, zwierząt i ptaków. Znajdujący się na tym terenie Biebrzański Park Narodowy od lat aktywnie działa w obszarze odnawialnych źródeł energii. Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Parku wspiera Fundacja PGE. Projekt realizowany wspólnymi siłami ma przynieść nie tylko oszczędności kosztowe, lecz także redukcję emisji CO2.

20 ton CO2 mniej

Fundacja PGE przekazała darowiznę dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, dzięki której powstała instalacja fotowoltaiczna na dwóch bardzo ważnych obiektach w Parku. Instalacja ograniczy emisję CO2 o ponad 20 t w skali roku – mówi Newserii Anna Kęzik, wiceprezes zarządu Fundacji PGE.

Nowa instalacja PV o mocy 30,36 kWp powstanie na dwóch obiektach. W Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach oraz w siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy.

– Te 30 kW wprost ograniczą ślad węglowy funkcjonowania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Takie instalacje chcielibyśmy montować na kolejnych obiektach, które są w użytkowaniu Parku. Za produkcją energii stoją koszty. Ilość wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku z energii słonecznej, przełoży się wprost na oszczędności. Te pieniądze zostaną w naszym budżecie. Te środki będziemy mogli wykorzystać na inne działania ekologiczne. Będą się one przyczyniały do ochrony klimatu i przyrody – mówi Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dolina Biebrzy – ostoja dla wielu gatunków

Biebrzański Park Narodowy obejmuje zasięgiem niemal całą bagienną dolinę rzeki Biebrzy. To największy park narodowy w Polsce. Chroni zarazem jedne z największych i najlepiej zachowanych torfowisk w Europie, będących siedliskiem wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Przede wszystkim ptaków. Dla niektórych – takich jak wodniczka, orlik grubodzioby, dubelt, uszatka błotna i cietrzew – jest jedną z ostatnich ostoi w Europie. Ponadto w Parku występuje też kilka rodzin wilków, rysie, bobry, wydry, a ostatnio także żubry. Z kolei tutejsza populacja łosi jest największa w Polsce i liczy ok. 600 osobników.