Świętokrzyski Park Narodowy z zielonym prądem

Świętokrzyski Park Narodowy

W Świętokrzyskim Parku Narodowym powstała nowa instalacja fotowoltaiczna. Pokryje prawie całe zapotrzebowanie na energię

Dzięki Fundacji PGE udało nam się wybudować instalację fotowoltaiczną. Jej spodziewana produkcja powinna pokryć zapotrzebowanie budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Każda złotówka zaoszczędzona dzięki tej inwestycji to złotówka więcej na ochronę przyrody. Jest to niezwykle wymierny wkład Fundacji PGE w ochronę Gór Świętokrzyskich – mówi Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Prawie całe zapotrzebowanie pokryte

Instalacja fotowoltaiczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku 23,55 MWh energii elektrycznej. Obecne zapotrzebowanie Parku na energię elektryczną oscyluje w granicach 20-24 MWh rocznie. To oznacza, że wybudowana instalacja pozwoli na pokrycie w całości zapotrzebowania energetycznego budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W połączeniu z realizowanymi etapowo zamierzeniami termomodernizacyjnymi, inwestycja ta spowoduje, że obiekt uzyska status zeroenergety lub nawet plus-energetyczny.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Parku Narodowym możliwa będzie redukcja emisji COna poziomie 18,2 tony w skali roku. To tyle dwutlenku węgla, ile jest w stanie pochłonąć rocznie 836. Dodatkowo, instalację wykonano w systemie dostosowanym do montażu szybkich ładowarek DC dla aut w pełni elektrycznych. Zakupią je parki narodowe w ramach dofinansowania przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółka aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy i Kampinoski Park Narodowy. Jest to wsparcie w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody. Wspólnie z nią realizuje działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Lasy pełne energii

PGE od 22 lat prowadzi program „Lasy Pełne Energii”. Jego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwa z całej Polski. Pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

Utworzony w 1950 roku Świętokrzyski Park Narodowy zajmuje obecnie ponad 7,6 tys. ha powierzchni. Na jego terenie znajdują się m.in. najwyższe wzniesienia w Górach Świętokrzyskich – Łysica i Łysa Góra. Lasy stanowią aż 95 proc. parku. Ich ekosystem zamieszkuje 150 gatunków ptaków, 45 gatunków ssaków i 14 gatunków płazów oraz prawie 900 gatunków roślin.