Energia z OZE zasili sieć ciepłowniczą w Wałczu

Technologia Power-to-X

W okolicach Wałcza powstanie Park Energetyczny, wykorzystujący różne źródła odnawialne i bezpośrednią linię energetyczną. Użyta technologia pozwoli na jej zamianę w energię cieplną. Ta popłynie do Zakładu Energetyki Cieplnej.

Inwestycja zlokalizowania będzie ok. 30 km od centrum miasta. Powstaje we współpracy Eurowind Energy oraz Zakładu Energetyki Cieplnej. Jej efektem będzie utworzenie tzw. Parku Energetycznego. Wykorzysta on energię odnawialną wytwarzanej z hybrydowego połączenia energii z wiatru, słońca i dodatkowych komponentów. Następnie przekształci ją – poprzez system kotłów elektrodowych – w gorącą wodę ogrzewającą budynki w mieście.
Każde 100 MWh energii elektrycznej przesłanej z farmy wiatrowej do wałeckiej sieci ciepłowniczej pozwoli uzyskać 99,8 MWh ciepła. Zasili ono bieżące potrzeby, a w okresach niższego zapotrzebowania trafi do magazynu.

Technologia Power-to-X

Eurowind Energy realizuje projekt w technologii PTX. Jego podstawową ideą jest przekształcenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w jej inną formę – i w razie potrzeby z powrotem do elektryczności.

Power-to-X (znane również jako PTX) opisuje konwersję odnawialnej energii elektrycznej z wiatru, słońca, wody lub innego źródła jako energii pierwotnej w nośnik energii („X”). PTX daje możliwość magazynowania jej nadmiaru do późniejszego wykorzystania, jednocześnie absorbując wahania jej wytwarzania. To rozwiązanie stanowi skuteczną alternatywę dla ograniczenia wytwarzania energii w okresach nadwyżek produkcyjnych.

– Wśród najważniejszych zalet układów hybrydowych jest zrównoważenie luki pomiędzy zmienną produktywnością energii ze źródeł odnawialnych a kwestią zapotrzebowania odbiorcy. Taka technologia zapewni także maksymalizację wykorzystania energii oraz jej długoterminowe magazynowanie. Ułatwi to również, w dalszej perspektywie, sukcesywne zastępowanie paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii przyjaznymi dla środowiska – mówi Karolina Talarek, dyrektor ds. inwestycji w Eurowind Energy.

Eurowind Energy już realizuje tego typu inwestycje m.in. w Danii nazywając je Parkami Energetycznymi. Planuje je również w Polsce a jednym z pierwszych takich projektów jest Wałcz.

Duńskie przykłady

W Danii w gminie Fjerritslev na północy kraju powstała farma wiatrowa o mocy 77,4 MW oraz towarzysząca jej farma fotowoltaiczna. Część wytworzonej energii przekierowana będzie do zasilenia gruntowej pompy ciepła. W ten sposób energia elektryczna zostanie zamieniona się w ciepło. Potem rurociągiem o długości około 7 km trafi do sieci ciepłowniczej pobliskiego miasta.

– W przypadku niskiego zapotrzebowania, ciepło będziemy zmagazynować w specjalnym zbiorniku, którego duże ciepło właściwe umożliwi jego przechowywanie. Nadwyżkę energetyczną odprowadzimy do sieci. Istnieje też możliwość wybudowania elektrolizera i sprzedaży wodoru – mówi Karolina Talarek z Eurowind Energy.

Powyższe przykłady pokazują, że projekty PTX mogą stać się prostym i relatywnie szybkim rozwiązaniem zapotrzebowania na tanie źródła energii oraz pozostawienie jak największej ilości produkcji tej energii wśród społeczności lokalnych.