Nestlé: zrównoważony Nescafé Plan 2030 o wartości miliarda CHF

Nescafé Plan 2030 zaprezentowany przez Nestlé ma pomóc w doprowadzeniu upraw kawy do stanu większego zrównoważenia. Marka współpracuje z plantatorami kawy, aby pomóc im przejść na rolnictwo regeneracyjne. 

Miliard franków na zrównoważony Nescafé Plan 2030

Marka zainwestuje ponad miliard franków szwajcarskich do 2030 roku. Inwestycja jest związana z rozszerzeniem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jej finansowanie wspierane jest ze środków Nestlé na rzecz rolnictwa regeneracyjnego, co wynika ze zobowiązania Grupy do przyspieszenia przejścia na system regeneracyjnego wytwarzania żywności oraz osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych.

– Zmiany klimatyczne sprawiają, że regiony, w których uprawiana jest kawa, są poddawane presji. Przyspieszamy działania mające pomóc w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych w łańcuchach wartości – powiedział David Rennie, dyrektor marek kawowych w Nestlé.

Wzrost temperatur zmniejszy łączny areał, nadający się do upraw kawy, nawet o 50 proc. do 2050[1] roku. Jednocześnie kawa stanowi źródło utrzymania dla około 125 milionów ludzi[2]. Szacuje się, że 80 proc. rodzin uprawiających kawę żyje na poziomie nieprzekraczającym granicy ubóstwa[3]. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia długoterminowego zrównoważenia produkcji kawy.

Nescafé Plan 2030: Regeneracyjna uprawa kawy 

Rolnictwo regeneracyjne to podejście, które ma na celu poprawę stanu i żyzności gleby. Także ochronę zasobów wodnych i różnorodności biologicznej. Zdrowsze gleby są bardziej odporne na wpływ zmian klimatycznych i mogą zwiększać plony i przyczyniać się do poprawy sytuacji materialnej rolników.

Przykłady praktyk rolnictwa regeneracyjnego: 

 • Sadzenie roślin okrywowych przyczynia się do ochrony gleby, pomagając wzbogacać ją w biomasę, która może zwiększyć zawartość materii organicznej, a tym samym sekwestrację węgla w glebie. 
 • Włączenie nawozów organicznych przyczynia się do zwiększenia żyzności gleby i jest niezbędne dla jej dobrej kondycji. 
 • Zwiększenie wykorzystania agroleśnictwa i upraw współrzędnych sprzyja zachowaniu bioróżnorodności. 
 • Przycinanie istniejących kawowców lub zastępowanie ich odmianami odpornymi na choroby i zmiany klimatu pomoże odmłodzić pola kawowe i zwiększyć plony uzyskiwane przez rolników.

Nescafé Plan 2030: miejsca, gdzie firma pozyskuje 90 proc. swojej kawy  

Firma będzie współpracować z producentami kawy w zakresie testowania, poznawania i oceny skuteczności wielu technik rolnictwa regeneracyjnego. Będzie się to odbywać z ukierunkowaniem na siedem kluczowych rejonów, w których marka pozyskuje 90 proc. kawy: Brazylię, Wietnam, Meksyk, Kolumbię, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indonezję i Honduras. 

Nescafé zamierza osiągnąć: 

 • 100 proc. kawy pozyskiwanej odpowiedzialnie do roku 2025 
 • 20 proc. kawy pozyskiwanej przy użyciu regeneracyjnych technik rolniczych do 2025 r. i 50 proc. do 2030 r. w ramach ambicji Nestlé dotyczących jej głównych surowców  

Pilotażowy system wsparcia finansowego w Meksyku, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Indonezji ma przyspieszyć tempo przechodzenia na rolnictwo regeneracyjne . Może to obejmować takie działania, jak: 

 • warunkowe zachęty pieniężne do wprowadzania technik rolnictwa regeneracyjnego 
 • ochrona dochodów dzięki ubezpieczeniom od niekorzystnych warunków pogodowych 
 • większy dostęp do linii kredytowych dla rolników

Nescafé Plan 2030: Rolnictwo regeneracyjne

Rolnictwo regeneracyjne przyczynia się również do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego właśnie rolnictwo regeneracyjne jest kluczową częścią mapy do osiągnięcia zerowej emisji netto przez Nestlé. Będzie współpracować z rolnikami, dostawcami i partnerami, aby pomóc w ochronie gruntów rolnych, zwiększać bioróżnorodność i pomagać w zapobieganiu wylesianiu. Marka zamierza pomóc rolnikom w zasadzeniu ponad 20 milionów drzew na farmach kawy lub w ich pobliżu. 

Rozwój na silnych fundamentach

Od 2010 roku marka inwestuje w zrównoważony rozwój poprzez Nescafé Plan i zrobiła znaczne postępy:

 • Odpowiedzialnie pozyskiwana kawa: 82 proc. kawy w 2021 roku
 • Sadzonki kawy: 250 mln nowych sadzonek kawy
 • Monitoring i ocena: Rainforest Alliance ocena skutków w 14 krajach
 • Emisja gazów cieplarnianych: 46 proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych w fabrykach kawy rozpuszczalnej (2020 wobec 2010, na tonę produktu) 
 • Zużycie wody: 53 proc. mniejszy pobór wody w fabrykach kawy rozpuszczalnej (2020 wobec 2010, na tonę produktu) 

[1] Inter-American Development Bank

[2] Fairtrade Foundation

[3] TechnoServe