„Razem dla eko-zmiany” czyli 16 stacji ładowania dla samorządów

stacji ładowania

Wystartował pierwszy w branży leasingowej ogólnopolski program grantowy dla samorządów. Projekt „Razem dla eko-zmiany” przewiduje przekazanie i utrzymanie sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Za realizację programu odpowiadają Fundacja Santander Bank Polska wraz z Santander Leasing. Dodatkowo do współpracy zaproszeni są GreenWay Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Celem programu „Razem dla eko-zmiany” jest pełne finansowanie budowy minimum 16 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. A także utrzymanie ich przez 2 lata. Na ten cel  została przeznaczona kwota 1 mln złotych. O dotacje mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców na dzień ogłoszenia konkursu nie przekracza 100 tys.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie jedną z głównych obaw kierowców przed użytkowaniem samochodów elektrycznych jest dostępność stacji ładowania. Zwłaszcza poza autostradami i dużymi aglomeracjami. Dlatego jako przedstawiciel branży leasingowej chcemy mieć wpływ na „łatanie” białych plam polskiej sieci elektromobilności, aby te obawy zmniejszać – podkreśla Krzysztof Kowalewski, wiceprezes Zarządu Santander Leasing. – Wierzymy, że pomoże to wpłynąć na zwiększenie liczby samochodów elektrycznych, czyli mniej spalin i mniej hałasu, tak w dużych jak i małych miastach. W miejscowościach, w których na co dzień mieszkamy, uprawiamy sport czy chodzimy na spacery – dodał Kowalewski.

Prognozowane dynamiczne przyrosty polskiej elektromobilności

– Nasze doświadczenia ze współpracy z samorządami, jak budowa ładowarek miejskich w Katowicach, są bardzo pozytywne. Włączając się w proces transformacji energetycznej, samorządy mogą odegrać bardzo istotną rolę lokalnych liderów zmiany. To właśnie w strukturach samorządowych skumulowana jest wiedza dotycząca miejscowych uwarunkowań, pozwalająca na „uszycie na miarę” lokalnej infrastruktury tak, żeby odpowiadała potrzebom mieszkańców – komentuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

Do 2030 r. łączna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych (osobowych i dostawczych) zwiększy się do prawie miliona sztuk. Tak wynika z najnowszej edycji raportu „Polish EV Outlook”, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Z opracowania wynika również, że powiększy się sieć ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce – z ok. 5 tys. obecnie do prawie 100 tys. punktów w 2030 r.

– W latach 2019-2022 liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce wzrosła ok. 2,5-krotnie. Główna koncentracja infrastruktury – 56 proc. – przypada jednak na duże ośrodki miejskie liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. W tym kontekście kluczowe jest większe zdywersyfikowanie lokalizacji ładowarek, tak aby przyspieszyć proces rozwoju floty samochodów elektrycznych w różnych częściach kraju. Dlatego liczymy, że do uruchomionego projektu zgłoszą się samorządy z mniejszych miejscowości – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Jak wskazują analizy PSPA, to głównie firmy rejestrują auta elektryczne. W 2022 r. przedsiębiorcy odpowiadali aż za 78 proc. rejestracji nowych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych. A to oznaczna wzrost o 8 proc. w stosunku do roku 2021.

Stale rosnącą rolę leasingodawców w finansowaniu inwestycji w ten segment pojazdów potwierdzają ostatnie dane Santander Leasing. Jak wskazują wyniki, do połowy maja tego roku dynamika udzielonego przez spółkę finansowania pojazdów elektrycznych wyniosła aż 144 proc. r/r. W podobnym tempie rosła liczba stacji do ładowania w 2022 – wzrost aż o 140 proc.

Regiony o najwyższym wskaźniku elektromobilności

Elektromobilność nadal koncentruje się przede wszystkim w największych ośrodkach miejskich. Z pierwszego wydania „Polish EV Outlook 2023” wynika, że najwięcej samochodów elektrycznych – prawie 22 proc. całej polskiej floty – zarejestrowano w Warszawie. W 2022 r. stolica odpowiadała również za ponad 21 proc. nowych rejestracji BEV. Dalsze 26 proc. parku samochodów całkowicie elektrycznych zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców.

Z analizy finansowania Santander Leasing wynika, że lista TOP 5 województw, w których przedsiębiorcy finansują najwięcej pojazdów elektrycznych to: mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, małopolskie i pomorskie.