Zużyte ogumienie zmieniają w ognioodporne materiały przewodzące prąd

ilość odpadów komunalnych

Recykling opon: Naukowcy z Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem prof. Mohammada Rezy Saeba, prowadzą badania nad tanimi, ognioodpornymi i przewodzącymi elektrycznie materiałami wytwarzanymi ze zużytych opon samochodowych oraz napełniaczy węglowych. Drukowane w technologii 3D termoplastyczne kompozyty będą mogły znaleźć zastosowanie m.in. w elektronice, motoryzacji i budownictwie. Zespół badawczy z PG należy do ścisłej światowej czołówki badaczy w dziedzinie recyklingu rozdrobnionych opon.

Przyjazne środowisku i niskokosztowe metody recyklingu zużytych opon samochodowych to jedno z największych wyzwań środowiskowych. Rozdrobnione opony (GTR, ground tire rubber) stosowane są obecnie m.in. jako modyfikator lub wzmacniacz kompozytów polimerowych, asfaltu czy betonu na potrzeby różnych gałęzi gospodarki. Naukowcy z PG chcą pójść o krok dalej i skupić się na upcyklingu tego odpadu. Tworzą z niego elastyczny materiał o unikalnych właściwościach, jak m.in. przewodzenie prądu i podwyższona odporność na ogień.

Recykling opon: High-tech na bazie produktów z recyklingu

Opracowane przez zespół z PG materiały mają charakteryzować się jednocześnie przewodnictwem i odpornością na działanie płomieni. Tak, aby były bezpieczne w użytkowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Głównym celem projektu jest poszukiwanie nowatorskich, przyjaznych dla środowiska i opłacalnych metod recyklingu gumy. Osiągamy to poprzez przekształcanie odpadów w materiały o wyższej wartości dodanej. W tym celu nasz zespół modyfikuje rozdrobnione odpady gumowe, aby optymalizować właściwości elektryczne otrzymanych próbek oraz uzyskać ich zwiększoną ognioodporność i dostosować je do druku w technologii 3D – mówi dr Mohammad Reza Saeb, prof. PG z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym PG, kierownik projektu.

Recykling opon: na bazie recyklatu powstanie sprzęt badawczy

Dzięki realizacji projektu, Politechnika Gdańska pozyska nowy sprzęt badawczy. Są nimi m.in. reaktory do modyfikacji proszków w plazmie atmosferycznej, spektrometr Ramana, komorę starzeniowę. Także zestaw do drukowania technologią selektywnego spiekania laserowego.

Światowa elita nauki

Prof. Mohammad Reza Saeb znalazł zatrudnienie na Politechnice Gdańskiej w 2021 r. w ramach programu NOBELIUM. Celem programu jest pozyskanie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry międzynarodowej. Profesor jest m.in. ekspertem w zakresie opracowywania mieszanin polimerowych, kompozytów i nanokompozytów. Największym dotychczasowym osiągnięciem dr. Saeb jest zdefiniowanie dwóch uniwersalnych wskaźników cure index (wskaźnik sieciowania) oraz flame index (wskaźnik ognioodporności). Umożliwiają one odpowiednią klasyfikację materiałów polimerowych. W pierwszej edycji rankingu opublikowanego przez portal Research.com prof. Saeb znalazł się wśród czołowych naukowców świata w dziedzinie Materials Science.

Zespół naukowy z PG znajduje się w ścisłej światowej czołówce badaczy (wg bazy Scopus – jednej z największych baz cytowań z recenzowanych publikacji naukowych) pod względem wykorzystania GTR.