Kto będzie operatorem systemu kaucyjnego w Polsce?

System kaucyjny, recyklomaty

Za 11 miesięcy wystartuje w Polsce system kaucyjny. PolKa – Polska Kaucja oraz Zwrotka – to do tej pory dwie firmy, które zgłosiły chęć bycia operatorem polskiego systemu kaucyjnego. Decyzję o wydaniu takiego zezwolenia podejmie minister środowiska po spełnieniu przez spółki wymogów formalnych.

PolKa — Polska Kaucja oraz Zwrotka to do tej pory dwie firmy, które zgłosiły chęć bycia operatorem systemu kaucyjnego w Polsce. Zwrotka to wspólna inicjatywa Grupy Biosystem oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ochrony Środowiska. PolKa – Polska Kaucja to podmiot utworzony przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Oba podmioty ubiegać się będą o zezwolenie na działalność jako operatorzy systemu kaucyjnego. Najprawdopodobniej nie będą to jedyne firmy chcące podjąć się tego zadania. Nieoficjalnie mówi się o wspólnej inicjatywie producentów napojów, podmiocie związanym z branżą piwowarską oraz jednym związanym z branżą recyklingową. Nie jest wykluczone, że oddzielne systemy stworzą niektóre sieci handlowe. Wnioski o zezwolenia trzeba będzie złożyć minimum 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu. Polska ustawa o systemie kaucyjnym przewiduje możliwość  rownoleglego funkcjonowania wielu operatorów.

Czym zajmie się operator systemu kaucyjnego?

Operator systemu kaucyjnego to kluczowe ogniwo w jego funkcjonowaniu. Do jego obowiązków będzie należało m.in.:

  • odbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych ze sklepów, hurtowni oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte kaucjami i selektywne ich zbieranie,
  • transport butelek do wprowadzających czy odpadów opakowaniowych do zakładów przetwarzania,
  • wyliczenie poziomu selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych, 
  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdania, 
  • rozliczenie kaucji z placówkami handlowymi i innymi punktami zbierającymi butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym i sfinansowanie koszty zbierania, a także wypłaty kaucji dla użytkownika końcowego.

Operator systemu kaucyjnego – zezwolenie na 10 lat

Ustawa przewiduje także kilka wymogów formalnych, które musi spełnić operator systemu. Musi on być spółką akcyjną z kapitałem zakładowym minimum 5 mln zł. W ustawie określono też podstawowe warunki, które musi spełnić system kaucyjny tworzony przez operatora. Powinien objąć obszar całego kraju i być powszechnie dostępny, zarówno dla wprowadzających, jak i sklepów. Operator systemu będzie mógł zacząć formalnie funkcjonować po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez ministra klimatu, ważnego przez 10 lat.