MKiŚ: Polska nie ustala dziś celu redukcji emisji na 2040 r., KE dopiero otwiera debatę

Warszawa, 07.02.2024 (ISBnews) – Komunikat Komisji Europejskiej, w którym zaleciła ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 r. jest otwarciem debaty publicznej, a nie wiążącym dokumentem prawnym. Jego opublikowanie nie oznacza konieczności realizacji propozycji w nim zawartych. Polska nie ustala dziś celu redukcji emisji na 2040 r., podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"Komisja Europejska wydała dziś komunikat zawierający pierwszą propozycję celu klimatycznego dla Unii Europejskiej na rok 2040. Komunikat jest otwarciem debaty publicznej, a nie wiążącym dokumentem prawnym. Jego opublikowanie nie oznacza konieczności realizacji propozycji w nim zawartych. Polska nie ustala dziś celu redukcji emisji na 2040 rok" – czytamy w komunikacie.

Jako kraj członkowski aktualnie koncentrujemy się na realizacji celów na lata 2030 i 2050, które zostały uzgodnione i przyjęte wcześniej. W toku analiz i konsultacji społecznych wkrótce wypracujemy skuteczną strategię sprawiedliwej transformacji, jednocześnie dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, przyrodzie i gospodarce, zapowiedział resort.

"W odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej, Polska będzie podnosić potrzeby wzmocnienia polskiej i europejskiej gospodarki oraz walki z ubóstwem energetycznym. Rząd kierować się będzie wyważonym interesem społecznym, z uwzględnieniem naszego puntu wyjścia i rozłożenia kosztów adekwatnie do możliwości Polski względem pozostałych państw członkowskich UE. Oficjalne stanowisko Polski co do propozycji celu na 2040 r. zostanie wypracowane w toku analiz i konsultacji" – czytamy dalej.

Komisja Europejska przyjęła we wtorek komunikat w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle, w którym przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób technologie te mogłyby przyczynić się do ograniczenia emisji o 90% do 2040 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

(ISBnews)