Jak przedsiębiorcy widzą system kaucyjny?

ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, ustawa o RROP

75 proc. firm biorących udział w badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego potwierdziło (zdecydowanie lub raczej) swoje przygotowanie do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy, których dotyczy ustawa, nie widzą obaw z nią związanych. Aż 15 proc. respondentów stwierdziło, że wprowadzenie systemu w ich firmach nie będzie możliwe.

15 proc. badanych firm zdecydowanie potwierdziło, a 60 proc. raczej potwierdziło swoje przygotowanie do terminowej realizacji założeń systemu kaucyjnego. Takie wnioski płyną z badania PIE przeprowadzonego w grudniu 2023 r. O opinię poproszono tyko firmy, które stwierdziły, że obejmie je system kaucyjny. 15 proc. badanych uznało, że prawdopodobnie nie zdąży z przygotowaniami. 10 proc. firm nie potrafiło określić swojego stanowiska w tej sprawie

Przedstawiciele producentów napojów, handlu oraz gastronomii i hotelarstwa już od jakiegoś czasu zgłaszają wątpliwości dotyczące wdrażania ustawy kaucyjnej. Podkreślają, że obowiązek zawarcia przez sklepy umowy z każdym operatorem, który się do nich zgłosi, może spowodować problemy techniczne z umieszczeniem wielu butelkomatów lub worków do zbiórki dla różnych operatorów. Zwracają też uwagę, że małe sklepy, które nie przyłączą się do systemu, będą głównie zbierać kaucję. Natomiast duże punkty sprzedaży będą ją głównie zwracać konsumentom.

System kaucyjny: wątpliwości przedsiębiorców

Firmy mają też wątpliwości, kto będzie właścicielem butelki, gdy ta trafi do butelkomatu innego operatora niż ten, z którym umowę podpisał producent. Niepokój budzi kwestia, kto powinien płacić kaucję w sytuacji, gdy napój dystrybuowany jest w hotelu lub restauracji. Jest to o tyle istotne, że przepływ odpadów opakowaniowych musi być płynny. Będą one bowiem wykorzystywane, jako surowiec do produkcji nowych butelek. Obecnie wszystkie butelki plastikowe muszą być przynajmniej w 25 proc. wykonane z plastiku z odzysku. Jednak w 2030 r. będzie to 30 proc. Surowiec jest więc cenny, a taniej jest go odzyskać z rynku niż kupić.

Dwie trzecie firm uznało, że ważnym problemem związanym z realizacją ustawy kaucyjnej mogą być zbyt wysokie koszty wprowadzenia proponowanych rozwiązań. Po 54 proc. firm uważa, że zapisy ustawy kaucyjnej są dla nich niejasne oraz że mogą mieć problemy z prowadzeniem wymaganej sprawozdawczości. Połowa przedsiębiorców sądzi, że jest za mało czasu na wprowadzenie zasad ustawy kaucyjnej, a 40 proc. firm obawia się technicznych problemów ze zbieraniem butelek PET