Opłata produktowa: od 1 stycznia obowiązują nowe stawki

system kaucyjny

Opłatą zostaną obciążeni przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, które nie spełniają wymaganych poziomów zawartości materiałów z recyklingu. Rozwiązania mają związek z wejściem w życie nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli tzw. ustawy kaucyjnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach są obowiązani obliczyć należną opłatę produktową w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów zawartości materiałów z recyklingu. 

Opłata produktowa (kaucja) dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, dla puszek metalowych do jednego litra oraz dla butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra wyniesie:

  • 10 gr za 1 kg za rok 2025;
  • 1 zł za 1 kg za rok 2026;
  • 5 zł za 1 kg za rok 2027, a także w latach następnych.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązków dotyczących udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku na napoje o pojemności do trzech litrów opłatę produktową określono na 1 zł za 1 kg.

System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 r. Kaucja wyniesie 50 gr. i wróci do klienta przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały obowiązkowo odbierać puste opakowania. Natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Środki z nieodebranej kaucji trafią do operatora systemu. A ten przeznaczy je na jego rozwój.

Więcej o opłatach w systemie kaucyjnym przeczytacie tutaj.