PIH: Niebezpieczne metale znalezione w zabawkach

Niebezpieczne metale w znalezione w zabawkach

Państwowa Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę dostępnych na polskim rynku zabawek elektronicznych. Badane zabawki, głównie pojazdy, pistolety, sygnalizatory, itp. zostały poddane analizie laboratoryjnej w celu sprawdzenia zawartości szkodliwych substancji, takich jak ołów, rtęć, kadm, chrom i brom. Najbardziej niepokojącym wynikiem było stwierdzenie, w jednym z modeli zabawki, znacznie przekroczonej zawartości ołowiu (aż 1343 razy powyżej normy). W 11 przypadkach stężenie ołowiu przekraczało normę aż 300-krotnie.

Niebezpieczne metale w zabawkach – wykryty kadm i ołów

Spośród 20 modeli zabawek aż 7 zostało zakwestionowanych. Przyczyną była brakująca lub nieprawidłowa deklaracja zgodności (6 przypadków) oraz brak numeru identyfikacyjnego (w jednym przypadku). To znacznie utrudniało działania organom kontroli i było złamaniem praw konsumentów.

Dodatkowo, badania zawartości substancji niebezpiecznych wskazały na przekroczenia dopuszczalnych norm, zwłaszcza ołowiu i kadmu. Spośród 20 modeli zabawek elektronicznych, aż 18 zostało zakwestionowanych z powodu przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji niebezpiecznych.

Kontrolą objęto 14 sprzedawców hurtowych, 4 sklepy detaliczne, 2 producentów i 16 importerów. Wszystkie zabawki pochodziły z Chin. W dwóch przypadkach zabawki wyprodukowano na zlecenie polskich przedsiębiorców, którzy zgodnie z przepisami są ich producentami.

W świetle uzyskanych danych Inspekcja Handlowa wystąpiła z 18 wnioskami o wszczęcie postępowań administracyjnych. Organy ścigania zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z wprowadzeniem do obrotu produktów niezgodnych z wymaganiami.

Odpowiedzialne zakupy i poprawny recykling

Wnioski z przeprowadzonych badań skłaniają do ostrożności podczas zakupów zabawek elektronicznych. Inspekcja Handlowa zachęca konsumentów do sprawdzenia oznakowania CE, starannego obejrzenia zabawki przed zakupem. Przypomina też, że zużyte elektroniczne zabawki należy właściwie zutylizować, usuwając z nich baterie i akumulatory. Zaleca się również dostosowanie zabawek do wieku dziecka, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas zabawy.

Wykaz kontrolowanych zabawek dostępny jest tutaj.