Projekt EV365: czy małym firmom opłaca się kupować elektryki?

EV365

27 tys. zł oszczędności rocznie mogą przynieść pojazdy elektryczne dla firm. To wnioski z zakończonego projektu „EV365”. Badanie przygotowały Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Fundacja EV Klub Polska, Webfleet oraz sieć restauracji Mihiderka. Projekt dotyczył komercyjnego wykorzystania 4 samochodów elektrycznym w małym przedsiębiorstwie. Uczestniczące w badaniu pojazdy pokonały łącznie 97,2 tys. km i zużyły 12 651 kWh energii. 

Wkrótce przedsiębiorcy staną przed decyzją o elektryfikacji posiadanej floty pojazdów. Z perspektywy dużych firm elektryfikacja parku samochodów stanowi jeden z punktów strategii zrównoważonego rozwoju. Dlatego ceny ich zakupu (które dziś są jeszcze wyższe niż pojazdów spalinowych – średnia ważona dla wariantu spalinowego wynosi 176 tys. zł a dla elektrycznego 270 tys. zł) czy aspekty operacyjne nie stanowią czynnika kluczowego przy ich wyborze. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dla których koszty są kwestią priorytetową. 

– Aby udowodnić, że pojazdy elektryczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane w małych przedsiębiorstwach, a ich zakup i eksploatacja opłacalna, Fundacja EV Klub Polska wspólnie z Webfleet oraz przy współpracy z PSPA i siecią restauracji Mihiderka, zainicjowała projekt badawczy „EV365”. Jego celem była analiza korzyści wynikających z elektryfikacji floty z perspektywy przedsiębiorcy będącego użytkownikiem samochodów elektrycznych. Przez rok trwania badania pozyskiwaliśmy szereg danych, a wnioski z ich analizy utwierdzają nas w przekonaniu, że kluczem do powodzenia elektryfikacji jest dobre przygotowanie przedsiębiorstwa do tego procesu – mówi Albert Kania z PSPA.

Projekt badawczy komercyjnego wykorzystania czterech pojazdów elektrycznych w małym przedsiębiorstwie – wystartował 1 maja 2022 r.  Przez rok badane samochody pokonały dystans łącznie ponad 97 tys. km. Głównym źródłem ich zasilania była energia pochodząca z instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp (jednostka: kilowatopik – określa moc instalacji fotowoltaicznej). Realizacja tak długoterminowego projektu wymagała zastosowania narzędzi umożliwiających stałe monitorowanie kluczowych parametrów eksploatacyjnych. Były nimi zasięg, zużycie energii czy poziom naładowania akumulatora. Przeanalizowano łącznie ponad 17 tysięcy danych, których pozyskanie umożliwiły systemy telematyczne firmy Webfleet.

Projekty badawcze, szczególnie takie jak EV365, są dla nas bardzo cenne, gdyż pozwalają nam nie tylko zweryfikować w realnych warunkach rynkowych użyteczność naszych rozwiązań, ale i zidentyfikować nowe potrzeby, które dla flot EV są specyficzne. Klienci biznesowi wciąż z dużą rezerwą podchodzą do elektryfikacji swoich flot, ale jesteśmy przekonani, że dzięki dostarczaniu im rzetelnych i wiarygodnych danych oraz realnych przykładów, jak to miało miejsce w tym projekcie, przyczyni się, choćby częściowo, do rozwiania ich obaw i przyspieszy proces transformacji – mówi Dariusz Terlecki, dyrektor regionalny Poland & EE w Webfleet.

Projekt EV365: rola instalacji fotowoltaicznej w elektromobilnej flocie 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp w ciągu roku wyprodukowała 46 766 kWh energii. To blisko cztery razy więcej niż zużyły pojazdy. Taki wolumen produkcji zapewnił tym samym energię potrzebną do zasilenia 82 proc. sesji ładowania używanych w trakcie trwania projektu. Biorąc pod uwagę, że instalacja rozliczana jest w systemie „Net meteringu”, koszty przejechania 75,5 tys. km w rozrachunku rocznym wynosiły zero złotych. To wskazuje, jak ważne jest łączenie floty pojazdów elektrycznych z odnawialnymi źródłami energii. 

Zużycie energii a temperatura powietrza 

Podczas prac zbadano również m.in wpływ temperatury na zużycie energii w samochodach elektrycznych, jako ważnego aspektu z perspektywy planowania codziennych obowiązków pracowników korzystających z pojazdów. Potwierdzono, że optymalne warunki temperaturowe, przy których wahania zużycia energii utrzymują się na niskim poziomie (poniżej 0,05 proc.) to przedział między 20-22°C. Spadek temperatury o każdy 1°C w przedziale 20-10°C oznaczał wzrost średniej wartości zużycia energii o 1,4 proc., o 2,6 proc. w przedziale 11-0°C oraz o 3,1 proc. gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

Projekt EV365: gotowość operacyjna pojazdów elektrycznych 

– Jednym z celów projektu EV365 było sprawdzenie, czy czas, który trzeba poświęcić na ładowanie pojazdów, ma negatywny wpływ na dostępność pojazdów w firmie. Z zebranych danych wynika, że średnio przez 24 proc. czasu w ciągu doby (5,8 h) pojazdy były wykorzystywane w przedsiębiorstwie do realizacji zadań polegających na dostawie cateringu pudełkowego, a średni czas ładowania wyniósł 2h 37 min – wskazuje Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji EV Klub Polska.

W konsekwencji konieczność ładowania pojazdu nie wpłynęła w żadnym stopniu na sprawność floty. Co więcej, średnio przez aż 8 h 35 min pojazdy były podłączone do ładowania, choć ich poziom akumulatorów wskazywał wartość 100 proc.

– Jako jeden z pionierów wykorzystujących auta elektryczne w codziennej działalności gospodarczej, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów Projektu EV365. Potwierdza on bowiem nasze założenia, na podstawie których podejmowaliśmy kilka lat temu decyzję o mocnym zaangażowaniu się w elektromobilność. W sumie żałujemy trochę, że program trwał jedynie 365 dni. Pozwolił on nam bowiem na drobiazgową analizę naszych działań w oparciu o taką ilość danych, których samodzielnie nie bylibyśmy w stanie zagregować i przeanalizować. W tym zakresie wkład PSPA oraz Webfleet jest dla nas ogromnym wsparciem, za co obu organizacjom bardzo dziękujemy. Jednocześnie zgłaszamy gotowość do dalszej współpracy w podobnych inicjatywach, szczególnie iż w międzyczasie flota samochodów elektrycznych w naszej organizacji (Mihiderka, NoSmog.Rent) zwiększyła się do ok. 30 aut elektrycznych różnych marek i modeli – mówi Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka.

Dalsza elektryfikacja floty 

Na podstawie wykorzystywanej w firmie Mihiderka floty pojazdów określano również korzyści w przypadku jej transformacji na elektryczną. Za przykład posłużyły spalinowy Citroën Jumper, który osiągał średni dzienny przebieg wynoszący 59,5 km. Jego najdłuższy zarejestrowany dzienny dystans wynosił około 200 km. 22 proc. pokonał na drogach szybkiego ruchu lub autostradach z prędkością równą, lub większą 90 km/h. Drugi przykład to Citroën C4. Ten pojazd głównie operował na trasach miejskich i podmiejskich. Jego średni dzienny przebieg wynosił 31,6 km. Natomiast najdłuższy dystans około 100 km (98 proc. tras na drogach miejskich z prędkością przejazdową do 90 km/h). 

– Przeprowadzona analiza wykazała, że pełna elektryfikacja floty pozwoli na osiągnięcie dalszych korzyści finansowych dla firmy. Zastąpienie wspomnianego Citroëna Jumpera oraz Citroëna C4 samochodem elektrycznym, dzięki dużym nadwyżką energii z instalacji fotowoltaicznej pozwoli zredukować roczne koszty ponoszone na paliwo o ponad 15 tys. zł rocznie – podkreśla Albert Kania.