IV Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023

Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z największych współczesnych wyzwań stojących przed społeczeństwami europejskimi. Będą tematami szczytu TOGETAIR 2023.

KOMISARZ EU DS. ENERGII, KADRI SIMSON OTWORZY  IV MIĘDZYNARODOWY SZCZYT KLIMATYCZNY TOGETAIR 2023

„Zmiany klimatyczny postępują coraz szybciej i pod każdą szerokością geograficzną jesteśmy narażeni na coraz groźniejsze anomalia pogodowe. Dlatego musimy działać razem i bardzo się cieszę, że będę częścią IV Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR2023” przekazała Kadri Simson, która otworzy swoim przemówieniem rozpoczynające się 20 kwietniawydarzenie.

Kadri Simson jest działaczką partyjną i samorządową pochodzącą z Estonii, gdzie pełniła także funkcję ministra gospodarki i infrastruktury. Od 2019 jest członkiem Komisji Europejskiej jako komisarz do spraw energii. 

Ponieważ w Europie trwa wojna, a od barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę minął już ponad rok, według Kadri Simson najważniejszą sprawą w obecnej chwili dla całego naszego kontynentu jest jak najszybsze całkowite zredukowanie zależności energetycznej od Rosji. Dlatego potrzebujemy skutecznych decyzji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w Europie. 

W osiągnięciu tego celu ma pomóc europejski program REPowerEU, którego celem jest nie tylko zarzucenia dostaw surowców z Rosji, ale także wspieranie rozwoju OZE, czyli odnawialnych źródeł energii i upowszechnianie działań mających na celu oszczędzanie energii. 

„Jesteśmy dumni, że tak renomowany gość z Komisji Europejskiej otworzy nasz szczyt. Zapraszamy na niego nie tylko polityków z Unii Europejskiej, czy oczywiście z Polski, ale także decydentów, przedstawicieli samorządów, biznes prywatny i państwowy, uczelnie wyższe, fundacje pozarządowe oraz dziennikarzy. Chcemy zbudować wspólne porozumienie ponad podziałami politycznymi, czy terytorialnymi pozwalające znaleźć rozwiązania finansowe, prawne i społeczne, które przygotują nas na wyzwania związane ze zmianami klimatu” mówi Agata Śmieja, współorganizatorka szczytu i Prezes Fundacji Czyste Powietrze.

Tematy związane z energetyką są ważne nie tylko dla decydentów, ale także dla wszystkich Polaków, którzy płacą rachunki za energię. Szczyt klimatyczny TOGETAIR stał się platformą porozumienia, wymiany idei i współpracy na rzecz ochrony środowiska. Także osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania racjonalnych ekonomicznie celów polskiej polityki klimatycznej. Niebawem kolejna edycja – TOGETAIR 2023.

– Stało się tak dlatego, że za priorytet uznaliśmy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą troskę o środowisko z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony, uwzględniający zarówno rosnące wymagania unijnej polityki klimatycznej, jak i nasze lokalne uwarunkowania. Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców zieloną Polskę – mówi Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

W 2022 r. podczas szczytu wypracowano nowe wytyczne do dalszego rozwoju transformacji energetycznej w świetle agresji Rosji na Ukrainę. Natychmiastowej rekonfiguracji wymagał cały plan dojścia Europy do neutralności klimatycznej oparty w dużej części na wykorzystywaniu surowców sprowadzanych z Rosji.  Konieczność wypracowania nowych rozwiązań stała się najpilniejszą sprawą w dążeniu do niezależność energetycznej Polski i Europy. 

TOGETAIR 2023 chce być istotnym elementem dialogu społecznego w perspektywie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej. Zielona transformacja już stała się siłą napędową gospodarki dążącej do zeroemisyjności na całym świecie. Warto zastanowić się w jaki sposób racjonalna polityka klimatyczna prowadzona wspólnie z różnymi partnerami w naszym regionie Europy pozwoli spełnić coraz wyższe oczekiwania inwestorów i konsumentów. Jednocześnie zachować produktywność, efektywnie zarządzać zasobami i wprowadzać potrzebne innowacje. 

– W tym roku każdy dzień Szczytu otworzy panel z udziałem przedstawicieli międzynarodowych instytucji. Chcemy, aby wspólny punkt widzenia naszego regionu i krajów Trójmorza na najważniejsze kwestie związane z transformacją energetyczną został wypracowany właśnie na naszym wydarzeniu. Dzięki temu nasz region będzie miał większe możliwości wpływania na to co się dzieje w tematach związanych z szeroko pojętą ekologią w instytucjach Unii Europejskiej – podsumowuje Artur Beck, organizator Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, prezes Fundacji Pozytywnych Idei.