Kleczew Solar&Wind finansowany przez trzy banki i PFR

ING Bank, PKO BP oraz mBank są w konsorcjum banków, które udzieliły kredytów w łącznej kwocie 776 mln zł na budowę projektu Kleczew Solar&Wind. Inwestycja należy do Grupy Lewandpol.

Projekt został dopełniony pożyczką podporządkowaną udzieloną przez Polski Fundusz Rozwoju. Będzie to pierwsza wielkoskalowa elektrownia w Polsce łącząca energię słoneczną i wiatrową. Farma została zlokalizowana na terenach pokopalnianych w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim.

Kleczew Solar&Wind – wyjątkowy projekt

Kleczew Solar&Wind będzie jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Także pierwszym w Polsce wielkoskalowym projektem łączącym energię solarną i wiatrową. W pierwszym etapie, którego budowa już ruszyła, do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz ok. 12 MW turbin wiatrowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, w tym nowoczesnych paneli fotowoltaicznych n-type, energia generowana w elektrowni w Kleczewie odpowie zapotrzebowaniu ok. 100 tys. gospodarstw domowych. W kolejnych etapach rozbudowy elektrownia może zostać powiększona do ok. 250 MWp w części solarnej oraz o dodatkowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Energia z farmy w Kleczewie popłynie do odbiorców jeszcze w 2023 roku.

Pakiet finansowania dla projektu dopełniono pożyczką podporządkowaną do kwoty 90 mln zł udzieloną w ramach komercyjnej działalności inwestycyjnej przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu całkowite finansowanie zewnętrzne zabezpieczone na potrzeby realizacji inwestycji wyniosło 866 mln zł. W ramach finansowania bankowego spółka uzyskała kredyt terminowy, kredyt VAT oraz limit na rezerwę obsługi zadłużenia. Ponadto, banki wezmą udział w zabezpieczaniu ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka walutowego. Natomiast głównym celem pożyczki PFR jest stworzenie warunków do dalszej rozbudowy projektu.