Recykling stali: rekordowe poziomy zbiórki

Recykling stali:

Według danych opublikowanych przez APEAL – Stowarzyszenie Europejskich Producentów Stali Opakowaniowej – recykling opakowań stalowych w Europie osiągnął rekordowy poziom 85,5 proc. Oznacza to wzrost rok do roku o 1,5 proc. Jest to także dziesiąty rok z rzędu, w którym wzrósł ogólny wskaźnik recyklingu tego surowca

Recykling stali: Polska w środku stawki

W kilku państwach recyklingowi poddano ponad 90 proc. opakowań stalowych. Do liderów w tym zestawieniu należą: Hiszpania, kraje beneluksu, Norwegia, Niemcy, Estonia, Słowacja i Cypr. Polska znalazła się w gronie kilkunastu krajów z odzyskiem na poziomie 70 – 90 proc. Najgorzej w zestawieniu wypadły: Irlandia, Litwa, Słowenia, Chorwacja, Węgry i Rumunia. W tych krajach recykling stali nie osiągnął poziomu 70 proc.

Zaczyna działać nowa metoda obliczania poziomów recyklingu

Steve Claus, Circular Economy & Sustainability Officer w APEAL zauważył, że wiele państw członkowskich przedstawiło już swoje dane dotyczące recyklingu zgodnie z nową, unijną metodologią obliczania poziomu recyklingu. Oznacza to, że w sprawozdaniach uwzględniano wyłącznie rzeczywisty recykling bez zanieczyszczeń resztkami jedzenia czy innych towarów.

Metodologia i źródła danych wykorzystane przez APEAL do obliczenia obecnego wskaźnika recyklingu zostały poddane niezależnemu przeglądowi, audytowi i certyfikacji przez specjalistyczną firmę konsultingową ds. energii i odpadów, Eunomia.

Recykling stali: idealny materiał dla GOZ

Właściwości magnetyczne sprawiają, że stal jest łatwa do zebrania z każdego strumienia odpadów. Jako materiał trwały ten surowiec można poddawanać wielokrotnemu recyklingowi bez utraty jakości materiału. W Europie jest ponad 500 zakładów recyklingu stali. Surowiec po recyklingowi j do produkcji nowych wyrobów wykorzystije  m.in przez przemysł ciężki, branża automotiv czy producenci opakowań.