Forum drewna poużytkowego 2023

Racjonalne wykorzystanie drewna poużytkowego, powiększa bazę surowcową, stając się cennym, alternatywnym źródłem drewna do przemysłowego wykorzystania.

Wraz ze zwiększonym pozyskaniem i przemysłowym wykorzystaniem drewna, rośnie także ilość poużytkowych produktów drzewnych o zakończonym cyklu życia, ze względu na ich zużycie techniczne, bądź w wyniku nowych trendów i wzorców w konsumpcji. Ponieważ drewno jest odnawialnym surowcem, to produkty z niego nie muszą trafiać do utylizacji. Mogą być i są atrakcyjnym substytutem surowca drzewnego.

Ekonomiczne i społeczne podejście do gospodarki materiałowej i energetycznej to dobra okazja do zaprezentowania technologii zagospodarowania drewna poużytkowego. Także sposobów jego pozyskiwania, transportu i przygotowania pod względem technicznym dla określonych procesów. Tylko nieliczne branże, głównie producenci płyt drewnopochodnych czy papiernie uzupełniają swoje potrzeby surowcowe, angażując się w proces odzysku drewna poużytkowego, tworząc zalążki sieci skupu i wstępnego zagospodarowania.

Już przed laty podjęto w ówczesnym Instytucie Technologii Drewna badania na temat oceny zasobów drewna poużytkowego, określenia wskaźników rotacji różnych wyrobów drzewnych i podaży takiego drewna. Niestety, nie spowodowało to zwiększenia racjonalnego gospodarowania zasobami surowca drzewnego, więc znacząco odbiegamy od standardów w Unii Europejskiej.

Jak wygląda rynek drewna proużytkowego?

Organizowane przez powermeetings.eu Forum Drewna Poużytkowego w dniach 17-18 kwietnia 2023 w Warszawie, to doskonała okazja do zaprezentowania sytuacji rynkowej, technologii, rynków zbytu oraz dyskusji nt. wykreowania rynku zbytu drewna poużytkowego, zorganizowania sprawnego systemu skupu i utylizacji drzewnych pozostałości poużytkowych. 

W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno poużytkowe. A także przemysłów: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, paletowego, opakowaniowego. Również producenci pelletu i firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne oraz firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego. Wszyscy, którym bliska jest zasada zrównoważonego rozwoju. Zabiorą też głos przedstawiciele środowisk naukowych i urzędów centralnych. Przetwórstwo drewna poużytkowego ma znaczenie społeczne, ale i biznesowe. W grę wchodzi wykorzystanie na różnorodne cele produkcyjne kilka mln m3 cennego, odnawialnego surowca.

Portal ecoekonomia.pl objął nadchodzące Forum patronatem medialnym.

FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO 2023 TO:

2 dni konferencji – a w tym najważniejsze aktualności z branży, doświadczenia przedstawicieli rynku i dyskusja panelowa
– Warsztaty z obliczania śladu węglowego dla produktów drzewnych
– 20 prelegentów – praktyków i ekspertów
– znakomite grono uczestników – ekspertów reprezentujących wiele branż wykorzystujących drewno w działalności swojej firmy
– kolacja networkingowa

DO UDZIAŁU W FDP 2023 ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI:

  • firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno poużytkowe
  • przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, paletowego…
  • firm / zakładów komunalnych zajmujących się odbiorem odpadów w tym drewna 
  • poużytkowego od lokalnych społeczności
  • firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne
  • firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego
  • firm transportowych i logistycznych

Szczegóły i rejestracja dostępna jest pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/