Prosument lokatorski napędzi miejską fotowoltaikę

Prosument lokatorski

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało kolejne rozwiązanie zachęcające do korzystania z fotowoltaiki w Polsce. To tak zwany prosument lokatorski. Inwestycje będzie można finansować z programu Grant na OZE, który kierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Będzie można odzyskać 100 procent wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50 proceny dofinansowania na instalację.

Obecnie wysokość dopłaty do instalacji fotowoltaicznych na domach wielorodzinnych wynosi tyle samo, co dla domów indywidualnych, czyli do 6 tys. złotych. Minister zaznaczył, że w ramach proponowanego rozwiązania dofinansowanie wyniesie do 50 procent wartości instalacji.

– Dzisiaj, żeby postawić instalację na bloku jest możliwość dofinansowania tak jak w +Moim Prądzie+ – do 6 tys. zł. My proponujemy zupełnie inną filozofię. Te instalacje będą tutaj trochę większe, w związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 procent, co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. złotych do instalacji wartej 150 tys. złotych – powiedział Waldemar Buda szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Grant pokryje zakup, montaż lub budowę nowej instalacji OZE lub modernizację instalacji, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 procent. Dofinansowanie obejmie ponadto instalacje wspomagające, jak magazyny energii i pompy ciepła.

Składanie wniosków od 1go lutego

Minister Buda ogłosił, że na program będzie przeznaczone prawie pół mld złotych. Na razie w ramach prefinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Zapowiedział, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły składać wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych od 1 lutego 2023 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślił, że dla przeciętnego lokatora bloku program przyniesie istotne oszczędności.

Według wyliczeń resortu, przykładowy budynek z 64 mieszkaniami na wspólne potrzeby zużywa rocznie 4 MWh, co oznacza koszt 2800 złotych. Instalacja fotowoltaiczna produkuje do 30 MWh na rok. Pokrywa więc zużycie wspólne i daje przychody dla budynku w wysokości 19,6 tys. złotych na rok. W efekcie – według wyliczeń MRiT – lokatorzy nie zapłacą za energię w części wspólnej i obniży się ich własny koszt zużycia. W podanym przykładzie średnia obniżka na lokal wyniesie 328 złotych rocznie przez kolejnych 15 lat. Przy dotacji w wysokości 50 procent przewidywany zwrot z inwestycji to około 5 lat – oszacowano.

Jak jest dziś?

Obecnie dla budynków wielolokalowych są następujące możliwości działania:

 • Zasilanie części wspólnej: rozliczenie prosumenckie, czyli autokonsumpcja oraz sprzedaż do sieci po cenie średniej hurtowej.
  • nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie,
  • ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20 procent prosumentowi (za każdy miesiąc 20 procent niewykorzystanych środków),
  • o ile powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części wspólnej.
 • Prosument zbiorowy (czyli udziały w instalacji wspólnej lokatorów, którzy wykupią takie udziały). Zasady rozliczania są takie same jak wyżej. Dotąd nie powstała żadna instalacja prosumenta zbiorowego.

Prosument lokatorski: jak będzie?

 • zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej,
 • autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej,
 • całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela,
 • przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby,
 • prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji,
 • inwestycja finansowana z programu „Grant na OZE” do wysokości 50 procent kosztów inwestycji

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Grant pokryje:

 • zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii;
 • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 procent
 • instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.