Biznes kontra smog: nie ma usprawiedliwienia dla spalania śmieci

Biznes kontra smog

Jakim powietrzem będziemy oddychać w miastach podczas nadchodzącej zimy? Czy wyjeżdżając do Szczyrku lub Zakopanego mamy szansę na wypoczynek na świeżym, czystym powietrzu? Obawy o wzrost zanieczyszczenia są ogromne – powoduje je nie tylko kryzys energetyczny, ale także otwarte przyzwolenie rządzących na „palenie w piecu czymkolwiek”. Dlatego inicjatywy edukacyjne takie jak „Biznes kontra smog” są potrzebne i mają ogromne znaczenie.

– 86 proc. respondentów obawia się nadchodzącej zimy pod kątem jakości powietrza. Jednocześnie 92 proc. badanych uważa, że kryzys energetyczny nie usprawiedliwia spalania śmieci – wynika z badania PwC przeprowadzonego wśród przedstawicieli biznesu z całej Polski.

Respondenci wskazali także, jakie działania powinien podjąć rząd, żeby zapobiegać kryzysowi energetycznemu. Dla 42 proc. rozwiązaniem są inwestycje w energetykę jądrową. 32 proc. wskazało na wsparcie fotowoltaiki, a 41 proc. sugeruje tworzenie regulacji ułatwiających korzystanie z OZE. 

Badanie zostało przeprowadzone wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”. Wzięło w nim udział niemal 1800 osób.

Smog determinuje lokalizację miejsca pracy

Niemal 60 proc. uczestników sondażu przyznało, że rozważa zmianę miejsca pracy i zamieszkania ze względu na złą jakość powietrza. Jednocześnie aż 85 proc. uważa, że jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jest przynajmniej niewystarczająca. Z tego niemal 18 proc. określa te działania jako „bardzo złe”. 80 proc. badanych oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania w walkę o czyste powietrze.

– Prowadzenie edukacji smogowej i klimatycznej zyskuje szczególnie na znaczeniu w obliczu kryzysu energetycznego, z którym obecnie zmaga się Polska. Warto podkreślić, że to właśnie inwestycje, których celem jest ochrona powietrza i klimatu jednocześnie stanowią rozwiązanie tego kryzysu. Przykładowo ogrzewanie za pomocą pomp ciepła czy produkcja własnego prądu z instalacji fotowoltaicznych nie tylko ogranicza smog – przede wszystkim pozwala znacząco zmniejszyć rachunki za energię. Z kolei w skali kraju uniezależnić się od importu surowców energetycznych – mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Edukacja kontra smog

Program „Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy PwC Polska. Realizuje go 30 firm pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego, Stowarzyszenia ASPIRE i UNICEF Polska. Honorowy patronat objęli Marszałkowie Województwa Małopolskiego i Mazowieckiego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

– Od pierwszej edycji program cieszy się rosnącym zainteresowaniem nie tylko firm, które dołączają do inicjatywy. Także szkół i przedszkoli, zgłaszających chęć przeprowadzenia warsztatów w swoich placówkach. „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” to inicjatywa oddolna, w której zaangażowani są wolontariusze 30 firm, świadomi, że edukacja jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym krokiem w walce o czyste środowisko. Im lepiej poznamy wpływ naszych działań na środowisko, tym lepiej będziemy mogli kształtować proekologiczne zachowania – mówi Tomasz Barańczyk, lider inicjatyw ESG i partner PwC Polska. 

W poprzednich edycjach programu wolontariusze przeszkolili ponad 45 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do V edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie aż 30 organizacji: ABB BS, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway GBS, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Bolarus, Grupa CANPACK, Cisco Systems, Credit Suisse, Dyson, Ecolab, EPAM Systems, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Consulting, Motorola, Ocado Polska, PwC Polska, PwC Service Delivery Center, SIG, State Street Bank Polska, UBS, UNICEF Polska.