LeadAir: polskie miasta walczą o jakość powietrza

LeadAir

Polskie miasta wkraczają na drogę ku neutralności klimatycznej. 15 samorządów weźmie udział w 3 edycji programu LeadAir. 

3 proc. powierzchni, 70 proc. emisji

Osiągnięcie neutralności klimatycznej w skali globalnej ma ścisły związek z działaniami podejmowanymi lokalnie. Ważnym ogniwem tego procesu są miasta, które zajmują około 3 proc. powierzchni ziemi, ale odpowiadają za ponad 70 proc. emisji gazów cieplarnianych[i]. Dlatego właśnie samorządy miast muszą zaangażować się w przeciwdziałanie postępującemu kryzysowi klimatycznemu. Przyczynić się także do ograniczenia emisji CO2 i innych substancji szkodliwych.  Z tą myślą Forum Energii stworzyło program doradczo-rozwojowy dla miast – LeadAir.

Konsekwencje spalania węgla

Zmiany klimatu i smog to dwa ważne wyzwania, z którymi mierzymy się w całej Europie. Przyczyny to m.in. wykorzystywanie paliw kopalnych oraz brak podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji substancji szkodliwych. Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów europejskich pod kątem zużycia węgla. Spośród ok. 13 mln ton węgla kamiennego zużytego w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej, aż 11 mln ton spalono w Polsce[ii]

W 2020 roku Unia Europejska ogłosiła plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Neutralność klimatyczna to ograniczenie i zrównoważenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. Zgodnie z planem, europejskie kraje mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55% (w porównaniu do roku 1990). Wymaga to szeregu inwestycji takich jak wymiana i modernizacja źródeł ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej 
i modernizacja budynków, ograniczenia emisji i wdrożenie nowoczesnych technologii w przemyśle, transporcie oraz usługach publicznych. 

Misja zdrowie

Szacuje się, że do 2050 r. prawie 85 proc. Europejczyków będzie mieszkać na obszarach miejskich. Dlatego miasta odgrywają kluczową rolę w realizacji polskich i europejskich celów związanych 
z ograniczeniem emisji CO2. Wsparcie w tym procesie miasta mogą otrzymać biorąc udział w programie LeadAir, który opracował think-tank Forum Energii. Główną osią programu jest indywidualne, długoterminowe doradztwo dla miejskich samorządów w dziedzinie energii, finansów, technologii, prawa, transportu i zdrowia. Podczas konsultacji eksperci wspólnie z przedstawicielami miast wypracowują praktyczne rozwiązania w zakresie neutralności klimatycznej. Są one dopasowane do specyfiki oraz indywidualnych potrzeb danego samorządu.

28 samorządów w programie

Do tegorocznej, trzeciej już edycji programu zgłosiły się miasta z całej Polski, różniące się wielkością, ale też nękającymi je problemami.  Do II etapu rekrutacji zakwalifikowało się 28 samorządów. Ich pełną listę znajdziecie TUTAJ

Prace nad inicjatywami, które przyśpieszą osiągnięcie neutralności klimatycznej rozpoczną się w marcu, po ogłoszeniu 15 miast zakwalifikowanych do LeadAir. W gronie doradzających ekspertów i ekspertek znajdą się m. in. specjaliści w zakresie pozyskiwania funduszy, tworzenia lokalnych polityk, ciepłownictwa, elektroenergetyki czy OZE. 

– Program LeadAir, organizowany przez Forum Energii od trzech lat, ma pomóc miastom  w dołączeniu do grona liderów neutralności klimatycznej. Odpowiada na potrzebę eksperckiego doradztwa w tym zakresie oraz wzrastającej świadomości problemu. Coraz więcej polskich samorządów aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Takie tematy coraz częściej są traktowane priorytetowo przez samych mieszkańców, dzięki czemu samorządom łatwiej wdrażać dobre rozwiązania. Wiele miast wie, jak ważna jest kwestia środowiska i jakie daje szanse na rozwój – podkreśla Anita Cieślickakoordynatorka programu LeadAir.

W poprzednich edycjach programu LeadAir, Forum Energii współpracowało z 30 miastami. Zrealizowano wówczas: 30 indywidualnych procesów doradczych, 90 godzin warsztatów i szkoleń oraz 12 webinariów publikację autorskich analiz, m.in. „Przewodnik dla samorządów Jak finansować działania na rzecz poprawy jakości powietrza i realizacji celów klimatyczno-energetycznych?” oraz współpracując z 75 ekspertami i ekspertkami. 


[i] Komisja Europejska, Miasta inteligentne i neutralne dla klimatu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_pl.pdf

[ii] Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie. Dlaczego należy brać pod uwagę globalne megatrendy?