Biznes kontra smog – Polacy widzą problem i oczekują wsparcia pracodawców

Biznes kontra smog

Polacy coraz częściej dostrzegają skalę zmian klimatycznych. Niemal 80 proc. uczestników badania PwC nazywa je wprost – katastrofą klimatyczną. Oczekuje, że pracodawcy aktywnie włączą się w ochronę środowiska. Rusza IV edycja programu „Biznes kontra smog”.

Niemal 80 proc. respondentów nazywa zmianę klimatu katastrofą klimatyczną – wynika z badania przeprowadzonego wśród pracowników firm zaangażowanych w czwartą edycję programu „Biznes kontra smog”. Jednocześnie z 75 do 80 proc. wzrósł odsetek osób oczekujących od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania w walkę o czyste powietrze. Program powstał z inicjatywy PwC. Jest realizowany we współpracy z 28 firmami pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego i Stowarzyszenia ASPIRE. Honorowy patronat objęli Marszałkowie Województwa Małopolskiego i Mazowieckiego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Logo programu Biznes kontra smog

W Polsce brakuje edukacji klimatycznej

W badaniu „Biznes kontra smog” wzięło udział niemal 1500 osób.  Aż 65 proc. z nich przyznało, że rozważa zmianę miejsca pracy i zamieszkania. Tylko ze względu na złą jakość powietrza w miejscowości wykonywania swojej pracy. Stanowi to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2020 roku. Na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek respondentów śledzących na bieżąco informacje o stanie powietrza w swoim miejscu zamieszkania, 63 proc. Jednak zdecydowana większość ankietowanych, aż 87 proc. uważa, że jakość systemu edukacji ekologicznej jest niewystarczająca. Niemal 30% proc. określa te działania jako „bardzo złe”.

– Wiele dziś się mówi o tym jak firmy wprowadzają działania ESG do swoich strategii. „Biznes kontra smog” to inicjatywa oddolna, w której zaangażowani są wolontariusze 28 firm. W tej edycji po raz pierwszy edukujemy także na temat zmian klimatycznych w ramach osobnej ścieżki edukacyjnej. Zostaje utrzymany wariant zajęć prowadzonych online. Otwiera to możliwości edukowania dzieci i młodzieży na terenie całej Polski, również w niewielkich miejscowościach. Nie rezygnujemy także z zajęć stacjonarnych – tam, gdzie to będzie możliwe. Dzięki temu możemy podnosić świadomość ekologiczną na terenie całego kraju – mówi Tomasz Kassel, lider ds. ESG i partner PwC.

Wspólna inicjatywa 28 organizacji

W poprzednich edycjach programu wolontariusze przeszkolili ponad 36 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do IV edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie aż 28 organizacji. Są to: ABB, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Grupa CANPACK, Centrum Wolontariatu, Cisco Systems, Credit Suisse, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Europe, Motorola, Ocado Polska, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, UBS, Zurich Insurance Company LTD.

– To między innymi na biznesie ciąży odpowiedzialność za dbałość o środowisko naturalne. Także za uświadamianie społeczeństwu, jak istotne jest zaangażowanie się w walkę o czyste powietrze i klimat. To już IV edycja programu „Biznes kontra smog”. Wyniki tegorocznej ankiety potwierdzają to, co mówimy od lat – w Polsce chcą oddychać czystym powietrzem i oczekujemy zdecydowanych działań – mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.