ESG / GOZ

Banki wspierają transformację sektora stalowego

Citi, Goldman Sachs, ING, Societe Generale, Standard Chartered i UniCredit utworzyły grupę roboczą ds. finansowania rozwiązań klimatycznych w sektorze stali. Jej celem jest pomoc w dekarbonizacji tego sektora.

Firmy związane z przemysłem stalowym (huty, walcownie, itp.) są  jednymi z największych emitentów CO2 na świecie. Całkowita emisja gazów cieplarnianych (GHG) w tym sektorze stanowi 7 – 9 proc. bezpośredniej emisji wynikającej z globalnego wykorzystania paliw kopalnych. Ze względu na duże uzależnienie stali od węgla, jest to również jeden z najtrudniejszych sektorów do dekarbonizacji. Ostatnio pojawiło się kilka inicjatyw, które mają pomóc w ograniczeniu wpływu stali na środowisko. Jednak większość opłacalnych z komercyjnego punktu widzenia alternatyw jest wciąż na wczesnym etapie.

Wspólnie dla dekarbonizacji stali

Nowa grupa robocza, pod przewodnictwem ING i Societe Generale, ma na celu określenie wspólnych standardów działania w zakresie dekarbonizacji stali. W planach jest opracowanie porozumienia finansowego dostosowanego do klimatu przed Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Spotkanie odbędzie się w listopadzie 2021 r. (COP26). Porozumienie określiłoby najlepsze światowe praktyki w zakresie klimatu dla instytucji finansowych, które ułatwiają produkcję stali. Dodatkowo stworzyłoby równe warunki do pomiaru postępu w realizacji celów klimatycznych sektora stalowego oraz platformę wspierającą dekarbonizację sektora.

Nową grupę roboczą wesprze organizacja non-profit zajmująca się czystą energią – RMI’s Center for Climate-Aligned Finance.  Centrum ma umożliwiać instytucjom finansowym, korporacjom i ekspertom pokonanie praktycznych przeszkód na drodze do dostosowania się do klimatu. Centrum pracuje w różnych branżach. Robi wszystko, aby kształtować sektorowe inicjatywy dostosowania do klimatu dla branż o wysokiej emisji zanieczyszczeń. Przyczynia się do rozwoju globalnych rozwiązań, praktyk i ram, dostosowując proces podejmowania decyzji finansowych do dekarbonizacji gospodarki realnej.