COP26: ochrona terenów leśnych jednym z priorytetów

COP26 ochrona terenów leśnych

„Powstrzymanie dewastacji lasów oraz zrównoważone użytkowanie gruntów” – to pierwsza deklaracja przyjęta podczas szczytu klimatycznego COP26 odbywającego się w Glasgow.

Zaangażowanie polityczne

Sygnatariuszami dokumentu jest ponad 100 krajów, na których terenie znajduje się ponad 85 proc. światowych zasobów leśnych. Wszyscy zobowiązali się do współpracy na rzecz powstrzymania i odwrócenia procesu wycinki lasów i degradacji gruntów do 2030 r.

Mobilizacja środków finansowych

Finasowanie porozumienia w wysokości 19,2 mld dolarów pochodzić będzie ze środków 12 najbardziej rozwiniętych krajów świata oraz największych firm sektora prywatnego. Środki te będą przeznaczone na.wsparcie działań w krajach rozwijających się. W tym na odbudowę terenów zdegradowanych, walkę z pożarami oraz wspieranie praw ludności tubylczej i społeczności lokalnych.
Dodatkowe 1,5 mld dolarów przeznaczone zostanie na. ochronę lasów w Kotlinie Konga. Jest to obszar, na którym znajdują się drugie co do wielkości lasy tropikalne na świecie. Ich zachowanie ma kluczowe znaczenie dla globalnego przeciwdziałania zmianom klimatu oraz dla zrównoważonego rozwoju w regionie.

Według porozumienia 1,7 miliarda dolarów wesprze rozwój praw własności lasów należących do rdzennej ludności i społeczności lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie ich roli. jako strażników. lasów i przyrody. Porozumienie zakłada także udział sektora prywatnego. Firmy komercyjne przekażą na działania opisane w dokumencie co najmniej 7,2 mld dolarów.

Wsparcie dla krajów tropikalnych

Koalicja na rzecz obniżenia emisji poprzez przyspieszenie finansowania leśnictwa (LEAF – organizacji wpieranej przez największe globalne koncerny) – zapewni finansowanie krajom tropikalnym i subtropikalnym. Dzięki niemu będą one mogły z powodzeniem ograniczyć emisje spowodowane wylesianiem i degradacją lasów. LEAF zapowiedziała przeznaczanie na ten cel 1 mld dolarów. Program ten będzie jedną z największych w historii publiczno-prywatnych inicjatyw na rzecz ochrony lasów tropikalnych i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Handel drewnem pod kontrolą

28 rządów, reprezentujących 75 proc. światowego handlu kluczowymi towarami, które mogą zagrażać lasom, podpisało nowe oświadczenie w sprawie lasów, rolnictwa i handlu towarami (FACT). Porozumienie to część mapy drogowej działań zapewniających zrównoważony handel i zmniejszenie eksplantacji lasów. Jednym z jego elementów jest system wsparcia dla drobnych producentów rolnych i poprawy przejrzystości łańcuchów dostaw.

Ograniczenie upraw powodujących wycinkę lasów

Ponadto, 10 największych przedsiębiorstw zarządzających ponad połową światowego handlu towarami niebezpiecznymi dla lasów, takimi jak olej palmowy i soja, ogłosiło, że do czasu COP27 opracuje plan na rzecz intensyfikacji działań w łańcuchu dostaw zgodnie ze ścieżką zmian o 1,5 stopnia Celsjusza.