Kongres ESG „Polska Moc Biznesu” – 3 dni debat od 3 do 5 listopada

ESG - Polska Moc Biznesu

Już 3 listopada rozpoczyna się Kongres ESG „Polska Moc Biznes”. Weźmie w nim udział ponad 150 ekspertów reprezentujących NGO’sy, naukę, biznes, samorządy oraz rząd. Portal ecoekonomia.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu omawiane będą najbardziej obiecujące i transformujące trendy w polskim biznesie. Podczas wydarzenia eksperci odpowiedzą m.in. na pytania: 

  • jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na społeczeństwo; 
  • jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji; 
  • jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

Kongres ESG Polska Moc Biznesu – trzy dni debat

Trzy dni debat nt. społeczeństwa, gospodarki i ekologii odbędą się online w bezpiecznej formule hybrydowej. Transmisja Kongresu na żywo ze studia telewizyjnego w Warszawie (Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warszawa). Wydarzenie będzie można oglądać na głównej stronie www.ecoekonomia.pl. Jest podzielone na trzy obszary tematyczne. Odpowiadają im nazwy poszczególnych dni konferencji: Społeczeństwo, Gospodarka, Ekologia. 

Społeczeństwo

Jednym z tematów podczas Kongresu jest wizja polskiego społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej. Co wspiera rozwój społeczny, a co go ogranicza: rola edukacji, ochrony zdrowia, systemów zarządzania, efektywności i skali działania. Znaczenie kultury, sportu i rodziny w rozwoju jednostki i grup społecznych. Jak efektywnie budować dialog międzypokoleniowy: bezpieczna przyszłość młodzieży i aktywizacja osób starszych. Rola państwa w zmianach społecznych (Polski Ład). 

Gospodarka

Współczesne szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze. Plan Odbudowy dla Europy i Polski Ład. Odpowiedzialność gospodarcza państwa i biznesu wobec społeczeństwa. Co musimy zmienić by stać się jednym z europejskich liderów? Finansowanie i promocja polskich marek. Niezależność gospodarcza kraju i szanse, jakie daje jego geopolityczne położenie: atrakcyjność inwestowania i współpraca międzynarodowa.

–  Trudny czas pandemii, gdy łańcuchy dostaw zostały zakłócone, ujawnił przewagę wielu polskich firm. Polska jest niezmiennie atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji, a przedsiębiorstwa z naszego kraju właśnie rozszerzają swoją działalności na nowych rynkach. Nasza gospodarka potrzebuje kolejnych sukcesów, takich jak sukces w sektorze produkcji AGD. Warto wiedzieć, że co drugie duże urządzenie AGD produkowane w Unii Europejskiej powstaje w Polsce. To dobry moment, aby intensywnie działać i postawić na firmy, które mają szanse na międzynarodowe sukcesy. Musimy wykorzystać nasz ogromny potencjał, ponieważ właśnie teraz możliwości ekspansji na zagranicznych rynkach są znaczące. Merytoryczne debaty i twórczy dialog przedsiębiorców z przedstawicielami władz publicznych, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego jest obecnie jeszcze bardziej potrzebny – mówi Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Ekologia

Realna odpowiedzialność społeczna wobec środowiska a zjawiska greenwashingu. Racjonalne wykorzystanie działalności proekologicznej dla dobra społecznego. Jak zachować równowagę między ekonomią a ekologią? Technologie i rozwiązania, na które warto stawiać: zaawansowane technologie cyfrowe, energetyczne i innowacyjne tworzywa. Które rozwiązania będzie można wdrożyć już za chwilę, a na które jeszcze przyjdzie nam poczekać? Jak zintegrować działania rządu, samorządów, nauki i biznesu, aby osiągnąć efekt synergii i skali?

–  Jako największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce chcemy aktywnie brać udział w debacie o trendach, kształtujących życie społeczne i gospodarcze. Tego typu wydarzenia to doskonałe miejsca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Także do czerpania inspiracji z korzyścią dla dalszego rozwoju krajowej gospodarki. Nasz głos w dyskusji reprezentuje blisko 100 mln pasażerów, którzy co roku korzystają z naszych usług – mówi Artur Martyniuk, prezes Polregio.

Ludzka twarz biznesu

Pierwszy dzień Kongresu dotyczyć będzie tematów społecznych, takich jak: edukacja zawodowa, kultura oraz sport i jego upowszechniania. Pojawią się także tematy związane z dialogiem międzypokoleniowym.

Równolegle z debatami odbędzie się „potok społeczny” pt. „Ludzka twarz biznesu – Równy start dla każdego”. Do udziału zaproszono przedstawicieli NGO-sów, fundacji, które na co dzień, stają przed wyzwaniem rozwiązywania problemów dotyczących często marginalizowanych grup społecznych.

– To właśnie NGO-sy zajmują się profesjonalną pomocą najbardziej potrzebującym. To organizacje pozarządowe wiedzą i czują oddolnie jak wygląda sytuacja w regionach, jak ciężko trzeba pracować. Po to, aby poszczególne kwestie związane z ekonomią, zdrowiem, środowiskiem lub kwestiami społecznymi poprawiać. To jest cenny głos. To właśnie fundacje, najczęściej reprezentują mieszkańców i angażują się w rozwiązywanie różnych problemów – często w formie wolontariatu. Chcemy pomóc pomagającym. Stąd nasz postulat, by NGO-sy w szerszym zakresie były widzialne, słyszalne i mocno wyeksponowane. By wspierał je biznes, samorządy i rząd – mówi Renata Fiałkowska, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day.

„Potok społeczny” pod przewodnictwem Renaty Fijałkowskiej, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day rozpocznie się od godz. 11.00 (3.11). W tym czasie każda z 15 fundacji będzie miała możliwość, w ramach swoich power speech’y, zainteresowania biznesu i samorządów.  

Więcej informacji na temat Kongres ESG Polska Moc Biznesu: https://polskamocbiznesu.pl/