Strategia klimatyczna sieci Kaufland

Kaufland Polska angażuje się w ochronę klimatu. Realizuje własną strategię klimatyczną i wyznacza w tym zakresie konkretne cele. Zrównoważony rozwój to jeden z istotnych fundamentów strategii biznesowej sieci. Strategia klimatyczna sieci Kaufland opiera się na metodologii Science Based Targets Initiative (SBTi).

W sierpniu 2020 r. Grupa Schwarz, występująca w imieniu wszystkich spółek zależnych, przystąpiła oficjalnie do porozumienia Science Based Target Initiative. Zobowiązała się do wyznaczenia zweryfikowanych naukowo celów klimatycznych, tzw. Science Based Targets. Oprócz Grupy Schwarz również Kaufland Polska na podstawie istniejących bilansów klimatycznych określił konkretne cele i środki. Dzięki nim emisja CO2 w działalności operacyjnej i łańcuchu dostaw będzie redukowana. Sieć w pierwszej kolejności dąży do unikania, następnie ograniczania, a w przypadku, gdy podjęcie tych działań nie będzie możliwe, do kompensowania emisji dwutlenku węgla.

Redukcja CO2 o 80 proc.

Do 2030 roku Grupa Kaufland zamierza zredukować emisje powstałe wskutek działalności operacyjnej o 80 proc., w porównaniu do 2019 r. Aby osiągnąć ten cel, w ramach strategii klimatycznej Kaufland Polska opracował kompleksowy plan działań. Odnosi się on do emisji CO2 powstałej nie tylko w wyniku funkcjonowania sklepów, ale również na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw.

Kaufland będzie zachęcał przy tym swoich partnerów biznesowych do podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dostawcy odpowiedzialni za 80 proc. emisji pośrednich powstałych w wyniku wytworzenia produktów (Scope 3) będą zobowiązani do wyznaczenia celu zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 r.

Na sieci Kaufland, jako przedsiębiorstwie handlu detalicznego, spoczywa ogromna odpowiedzialność za współdziałanie na rzecz pozytywnych zmian klimatycznych. Z tego względu podejmujemy różnorodne inicjatywy służące ochronie środowiska. Włączenie do tego procesu opartej na naukowych badaniach metodologii Science Based Targets Initiative jest fundamentem skutecznej strategii klimatycznej naszego przedsiębiorstwa – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej z Kaufland Polska.