6 najważniejszych rzeczy, których możemy się spodziewać po COP26

COP26

W Glasgow rozpoczyna się COP26, czyli Szczyt klimatyczny ONZ. To największe w tym roku wydarzenie dotyczące globalnych kwestii klimatycznych na świecie. Od 31 października do 12 listopada, liderzy z całego świata będą omawiać zmiany klimatu, ustalać wspólne cele, a także planować działania ograniczające negatywny wpływ człowieka na środowisko.

1. Dogłębna analiza kryzysu klimatycznego

Aby sformułować plan kompleksowych działań potrzebujemy dogłębnej diagnozy aktualnej sytuacji. Należy się spodziewać, że podczas szczytu COP26 zapoznamy się z najnowszymi opiniami i analizami przygotowanymi przez najbardziej wiarygodne instytucje.

2. Jasna strategia globalnej dekarbonizacji

COP26 ma na celu opracowanie uniwersalnej strategii zerowej emisji netto, która ograniczy globalne ocieplenie do 1,5 stopnia. Nowa strategia powinna zapewnić wszystkim krajom jasne zrozumienie potrzeb związanych ze zmianami klimatycznymi oraz sposobów wykorzystania partnerstwa i zasobów. Dodatkowo wspierać inne gospodarki w podejmowaniu takich samych działań.

3. Wsparcie G7 i G20

Możemy oczekiwać, że COP26 i ustalenia podjęte na szczycie wywrą pozytywny wpływ na najbardziej uprzemysłowione kraje. W pewnym sensie zmobilizują je do podjęcie bardziej radykalnych zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów. Sygnały płynące ze szczytu wymuszą zobowiązania tych krajów i wzmogą działania szczególnie w obszarze rozwoju OZE oraz zmiany w sektorach transportu i logistyki.

4. Mobilizacja środków finansowych na działania w dziedzinie klimatu

Dowiemy się, w jaki sposób kraje rozwinięte wywiążą się z obietnic przeznaczenia minimum 100 mld USD rocznie na fundusze klimatyczne. Można też się spodziewać, że swoje strategie w zakresie wsparcia zmian klimatu zaprezentują międzynarodowe instytucje finansowe. Prawdopodobnie w efekcie ustaleń uruchomione zostaną fundusze warte kilkaset milionów dolarów. Zapewnią one zrównoważony rozwój w sektorze prywatnym i publicznym.

5. Konkretyzacja porozumienia paryskiego

Podczas gdy przywódcy na całym świecie już działają w oparciu o paryskie porozumienie klimatyczne, COP26 będzie miał na celu sfinalizowanie inicjatywy poprzez stworzenie Paryskiego Zestawu Zasad.

6. Ambitne cele klimatyczne poszczególnych krajów

Prawdopodobnie uczestniczące w szczycie państwa przedstawią swoje cele klimatyczne. Być może będziemy świadkami licytacji, czyja wizja dochodzenia do neutralności klimatycznej do 2050 roku jest najbardziej ambitna.