Kalkulator emisji gazów cieplarnianych

Bank BNP Paribas uruchomił kalkulator emisji gazów cieplarnianych AgroEmisja. Pozwala on producentom rolnym i rolnikom szacować wielkość emisji z upraw roślin i produkcji mleczarskiej. Narzędzie powstało w oparciu o model obliczeniowy konsorcjum naukowo-biznesowego Cool Farm Alliance. Ułatwi obniżanie emisji w gospodarstwach. Jest dostępne bez opłat na portalu Agronomist. To pierwsze i jedyne rozwiązanie tego typu w języku polskim.

Zrównoważona produkcja jest wyraźnym trendem. Dotyczy całej branży spożywczej, na każdym etapie łańcucha wartości. Bankowi BNP Paribas zależy na tym, by producenci rolni i rolnicy mogli na spokojnie i z wyprzedzeniem przygotowywać się do nowych, zielonych realiów. W tym do unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada ona m.in., że do 2030 r. uprawy ekologiczne muszą objąć 25 proc. wszystkich upraw. Z kolei użycie nawozów i pestycydów spadnie o odpowiednio: 20 proc. i 50 proc. O połowę zmniejszy się zaś zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

– W Europejskim Zielonym Ładzie i zrównoważonej produkcji obniżanie emisji gazów cieplarnianych jest kluczowe. Jednocześnie to jeden z najtrudniejszych elementów do zmierzenia i zarządzania. Nasz kalkulator będzie więc konkretną, realną pomocą w tym trudnym wyzwaniu – mówi Anna Link, dyrektor Biura Rozwoju Bankowości i Klientów Strategicznych w International Food & Agri Hub BNP Paribas.

Szybkie, intuicyjne narzędzie 

Kalkulator gazów cieplarnianych AgroEmisja szacuje emisyjność z upraw i produkcji mleczarskiej. Narzędzie bazuje na modelu obliczeniowym opracowanym w głównej mierze przez zespoły naukowców z uniwersytetów Wageningen, Cambridge, Oxford i Edynburg w ramach konsorcjum naukowo-biznesowe Cool Farm Alliance. Jednocześnie AgroEmisja ma intuicyjny, bardzo wygodny interfejs, zaprojektowany także w wersji mobilnej.

Wewnętrzny mechanizm działania kalkulatora AgroEmisja jest zaawansowany, ale z punktu widzenia użytkownika jest to zupełnie niewidoczne. Wystarczy podać podstawowe dane o hodowli lub uprawie, a wielkość emisji jest liczona całkowicie automatycznie. Narzędzie podpowiada, jakie informacje warto przygotować zawczasu. Kalkulację można też w dowolnym momencie przerwać, zapisać a potem do niej wrócić. Wypełnienie formularza kalkulacji zajmuje ok. 15-30 min. Na koniec, oprócz jasnego wyniku o emisyjności, producent otrzymuje też szczegółowy raport. Wskazane są w nim m.in. całkowita emisja ekwiwalentu dwutlenku węgla z produkcji, wartość emisji na poszczególne elementy produkcyjne oraz struktura kosztów tej emisji.

Bank BNP Paribas udostępnia kalkulator gazów cieplarnianych AgroEmisja bez opłat. Trzeba jedynie zarejestrować się jako użytkownik na portalu www.agronomist.pl, gdzie można znaleźć również inne narzędzia, m.in. do monitorowania cen produktów rolnych czy wyszukiwania nieruchomości rolnych.

Krok przed Europejskim Zielonym Ładem

Główną zaletą kalkulatora Banku BNP Paribas jest to, że pozwala on producentom rolnym i rolnikom zacząć przygotowania do „zielonej rzeczywistości”. Najpierw rolnik czy producent rolny może szybko sprawdzić jaka jest emisyjność jego uprawy czy stada. Dodatkowo poznać szczegółowe dane o tej emisji. To wstęp do tego, aby zacząć dążyć do obniżania emisji, np. krok po kroku wypracowywać optymalne standardy produkcji.

–  Jako bank specjalizujący się m.in. w sektorze food & agro, mamy bardzo rozbudowaną analitykę przyszłości rynku spożywczego i otoczenia regulacyjnego. Gdy patrzy się całościowo na obraz branży, to widać wyraźnie, ile zmian czeka produkcje żywności czy surowców rolnych. Jest też jasne, że to nie będą łatwe zmiany. Oprócz takich narzędzi jak nasz kalkulator, producentom i rolnikom będą potrzebne czas oraz wsparcie systemowe –  podkreśla Anna Link.

Jedyny w Polsce, jeden z kilku w Europie

Kalkulator emisji gazów AgroEmisja Banku BNP Paribas działa w oparciu o model obliczeniowy Cool Farm Tool. Opracowało go konsorcjum naukowo-biznesowe Cool Farm Alliance, którego członkiem jest Bank BNP Paribas. AgroEmisja jest pierwszym i jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym w języku polskim. Podobne działają w Niderlandach. Krajowi rolnicy i producenci dołączają też do kolegów z Irlandii, Francji, Hiszpanii, Włoch. Tam narzędzia do szacowania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej już działają, ale tylko dla produkcji zwierzęcej.

Kalkulator AgroEmisja wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane przez Bank BNP Paribas, w tym w „Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu”.

O spadającej sprzedaży pestycydów w UE piszemy TUTAJ.