Sprzedaż pestycydów w UE spada, w Polsce rośnie

Sprzedaż pestycydów wykorzystywanych w rolnictwie w UE wyniosła 333 tys. ton w 2019 roku. Oznacza to spadek o 6 proc. r/r – wynika z najnowszych danych Eurostatu. To najniższy wynik od ośmiu lat. Najwyższy spadek odnotowano w Danii, o ponad 42 proc. od 2011 roku. We Włoszech, Portugalii, Czechach, Szwecji i Rumunii ten spadek wyniósł ponad jedną piątą. W Polsce tendencja jest odwrotna. 

W Polsce zanotowano wzrost sprzedaży pestycydów o 11 proc. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zauważają, że sposobem na odwrócenie tego trendu w naszym kraju jest rozwój rolnictwa ekologicznego. Jest to zgodne z nową strategią europejską. Zakłada ona wzrost terenów pod uprawy ekologiczne do 25 proc. już w 2030 roku. 

Zmiany w podejściu do żywienia

– Spadek sprzedaży pestycydów w Unii Europejskiej to jeden z pierwszych efektów zmiany w podejściu do żywienia, uprawy gleby, ale przede wszystkim ochrony środowiska. Jest to również zgodne z celami, które postawiła Komisja Europejska. Zgodnie z jej strategią już w 2030 roku jedna czwarta gruntów rolnych w UE powinna być ekologiczna. Wydaje się, że teraz jest sprzyjający czas na wprowadzanie zmian, bo zwiększa się świadomość konsumentów. Ich codzienne wybory żywieniowe mają wpływ na spowalnianie zmian klimatycznych. Choćby przez mniejsze zużycie pestycydów – mówi Łukasz Gębka, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Dania na prowadzeniu

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, sprzedaż pestycydów w Unii Europejskiej w 2019 roku wyniosła nieco ponad 333 tys. ton. Była niższa o 6 proc. od tej zarejestrowanej rok wcześniej. To znaczny spadek. W latach 2011-2018 sprzedaż oscylowała wokół 350-370 tys. ton rocznie. Pod względem kategorii sprzedanych pestycydów najwyższe wolumeny dotyczyły środków ochrony roślin przed bakteriami i grzybami (40 proc.). Następnie środków do zwalczania chwastów (33 proc.) oraz środków zwalczających szkodniki (13 proc.). 

Mimo, że dane zbiorcze dla krajów UE dopiero w 2019 roku uwidoczniły spadek sprzedaży pestycydów, w wielu krajach następował on już od 2011 roku. Największy spadek odnotowano w Danii (42 proc.). Następnie w Portugalii, Czechach, Szwecji i Rumunii, a także we Włoszech. Te kraje odnotowały spadek o ponad 20 proc. Z kolei największy wzrost sprzedaży pestycydów odnotowano na Cyprze (101 proc.). Następnie na Łotwie (54 proc.), Austrii (44 proc.) i w Polsce (11 proc.).

Decyzje zakupowe kluczowe – powstrzymają sprzedaż pestycydów

– Klienci, podejmując codzienne decyzje zakupowe mają ogromny wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego. Rosnąca sprzedaż produktów eko sprawia, że więcej rolników rozważa ten sposób uprawy. A to w efekcie pociąga za sobą spadek użycia pestycydów. Powinniśmy do tego dążyć, ponieważ środki tego typu nie służą ani naszemu zdrowiu ani środowisku. Na szczęście konsumenci w naszym kraju są coraz bardziej świadomi, więc można mieć nadzieję, że w najbliższych latach tendencja dotycząca sprzedaży pestycydów w Polsce również będzie spadkowa – mówi Łukasz Gębka.