Auchan inwestuje w energooszczędne rozwiązania

Auchan Retail Polska inwestuje w energooszczędne rozwiązania i technologie na rzecz zmniejszenia śladu węglowego. W projekcie #Auchan2022 jest obniżenie zużycia energii elektrycznej o 25 proc. w latach 2014 – 2022. Dodatkowo zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie towarów o 20 proc. W 2022 r. 100 proc. wykorzystywanej przez Auchan energii nie będzie pochodzić z węgla. 

– Redukcja śladu węglowego od lat jest dla naszej sieci tematem niezwykłej wagi. To także jeden z kluczowych obszarów działań CSR, który zdefiniowany został w założeniach strategii Auchan 2022 – mówi Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska. Wysiłki w tym zakresie realizujemy w różnych obszarach naszej działalności. Zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych oraz ograniczylismy zużycie energii elektrycznej w naszych sklepach – dodaje. 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Auchan Retail Polska zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat całkowicie zrezygnować z wykorzystywania w swoich systemach chłodniczych gazu R404a. Charakteryzuje się on dużym współczynnikiem gromadzenia ciepła w atmosferze. 

Dzięki zastąpieniu gazu R404a gazem R448a już w ponad 1/3 sklepów sieci, zmalał ślad węglowy Auchan o ponad 11 700 ton CO2. Dla porównania – to taka sama ilość dwutlenku węgla jaką w ciągu jednego roku pochłaniana 2 mln drzew. 

Sklepy Auchan mają zdalny system monitoringu pracy instalacji chłodniczej. Dodatkowo 30 proc. obiektów sieci wyposażonych jest już także w inteligentny system detekcji poziomu czynnika chłodniczego DNI. Monitoruje on szczelność systemów chłodniczych, co zapobiega ewentualnym awariom w instalacjach wysokociśnieniowych. 

Ograniczenie zużycia energii

W 2020 roku firma zredukowała zużycie energii o 13 mln kWh. To przełożyło się na zmniejszenie emisji CO2 o 4490 ton. Dla porównania tyle samo energii średnio zużywa w ciągu roku 13 tys. gospodarstw domowych.

W ramach inwestycji w energooszczędne technologie sieć wprowadziła we wszystkich swoich sklepach oświetlenie LED. Na powierzchniach handlowych oświetlenie sterowane jest przez automatyczny system regulacji natężenia w zależności od pory dnia i nasłonecznienia. Oświetlenie LED działa również na parkingach i strefach dostaw. Także na zapleczach i w magazynach, gdzie dodatkowo są czujniki ruchu ograniczające niepotrzebne zużycie energii.

W celu optymalizacji zużycia energii wszystkie obiekty Auchan wyposażone są w zdalny system pomiaru on-line. System śledzi i analizuje na bieżąco jej zużycie w poszczególnych strefach i instalacjach obiektowych. Trwają prace nad uruchomieniem w tym roku pierwszych instalacji fotowoltaicznych na sklepach Auchan.