Polacy oczekują, że branża oponiarska będzie zrównoważona

Recykling i trwałość to ważne cechy opon, za które spora część Polaków jest gotowa dopłacić – wynika z raportu InsightOut Lab i Continental. Raport dotyczy m.in. wiedzy o zaangażowaniu producentów opon w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Polacy zapytani, czy branża oponiarską i producenci opon są obecnie zaangażowani w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, najczęściej odpowiadają „trudno powiedzieć”. W sumie nieco ponad 3/4 ankietowanych nie wie, że firmy oponiarskie aktywnie angażują się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzi na kolejne pytanie pokazują jednak, że badani oczekują od firm oponiarskich takich działań. W sumie 52 proc. z nich zgadza się z opiniami, które podkreślają, że branża oponiarska powinna być „eko”. 31 proc. Polaków podpisuje się pod stwierdzeniem, że firmy powinny oferować coraz wyższą jakość opon i jednocześnie być coraz bardziej przyjazne środowisku. Z kolei 21 proc. podziela opinię, że inwestycje w technologie „ekologiczne” są bardzo ważne.

– Pomimo sporej grupy osób nieświadomych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju realizowanych przez branżę oponiarską, wyniki badania mogą napawać optymizmem. Naszym celem, oprócz działań na rzecz ochrony klimatu, jest także edukacja społeczeństwa. Dodatkową motywacją jest fakt, że tego oczekują od nas konsumenci. Nie zatrzymujemy się więc i dalej będziemy rozwijać zrównoważone technologie tak, aby osiągnąć nasz cel neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku – mówi Piotr Snakowski, dyrektor marketingu w Continental Opony Polska.

Recykling i trwałość podstawami zrównoważonej opony

Najważniejszym obszarem z zakresu zrównoważonego rozwoju, który wpływa na decyzję o zakupie opony, jest dla Polaków recykling (39 proc. wskazań). Na drugim miejscu, z wynikiem 35 proc., znalazła się trwałość opony, która przekłada się na mniejsze zużycie energii. Z kolei blisko 1/3 badanych zwraca uwagę przede wszystkim na wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które przekładają się na bardziej ekologiczny proces produkcji.

– Polacy są coraz bardziej świadomi roli, jaką w biznesie oponiarskim odgrywa zrównoważony rozwój. Cieszy mnie również fakt, że jako najważniejsze działania badani wskazują te, które od lat są już realizowane i stale doskonalone przez Continental – dodaje Piotr Snakowski.

Polacy gotowi na większe koszty?

Zaskakującym wynikiem badania jest wysoki odsetek osób, które skłonne są ponieść wyższe koszy zakupu opony wykorzystującej rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. W sumie 60 proc. badanych jest w stanie zapłacić więcej za oponę „zrównoważoną”. 33 proc. dopłaci ok. 100 zł, kolejne 14 proc. – ok. 200 zł, 9 proc. – ok. 300 zł, a 5 proc. – 500 zł lub więcej.

Bezpieczeństwo drogowe i środowiskowe

Dwa rodzaje bezpieczeństwa: drogowe i ekologiczne nie powinny być traktowane osobno. Tak w kontekście firm oponiarskich uważa zdecydowana większość Polaków. Aż 84 proc. z nich jest zdania, że firmy oponiarskie, poza dbaniem o bezpieczeństwo na drogach, powinny też dbać o środowisko. To przekonanie podzielają głównie osoby w wieku 55+ (87 proc.). Zaś ludzie młodzi, w wieku 18-24 lat, przykładają dużo mniejsze znaczenie do bezpieczeństwa środowiskowego (75 proc.).

Kolejne pytanie jedynie potwierdza powyższą tezę. Jako najważniejszą cechę opony wpływającą na decyzję o zakupie najwięcej osób wskazuje dopasowanie do warunków atmosferycznych (22 proc.). Na drugim miejscu znajduje się trwałość (16 proc.). Pierwsze miejsce zajmuje więc aspekt bezpieczeństwa drogowego, a drugie środowiskowego. Ponieważ trwałość oznacza dłuższe życie opony, mniejszą produkcję i mniej odpadów. Dalej na liście odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa drogowego (droga hamowania, przyczepność w zakrętach), wskazywane są nieco częściej niż te odnoszące się do zrównoważonego rozwoju (zużycie paliwa, emisje CO2).