Zrównoważone opony coraz bardziej realne

Zrównoważone opony

Unikalna odmiana krzemionki z popiołu z łusek ryżu i olej rzepakowy to tylko niektóre z 15 składników odnawialnych, jakie znalazły się w 20 elementach najnowszej, demonstracyjnej opony Goodyear do samochodów ciężarowych. Nowe ogumienie, składające się aż w 63 proc. z materiałów zrównoważonych. Zaprezentowan je podczas trwających targów IAA Transportation w Hanowerze. 

Niektóre ze zrównoważonych komponentów zastosowanych w nowej oponie to:

  • Unikalna odmiana krzemionki wytwarzana z popiołu z łusek ryżu. Jest to produkt uboczny przetwarzania tego zboża. Często poprostu trafia on na wysypiska śmieci. Z tego właśnie odpadowego popiołu wyprodukowano wysokiej jakości krzemionkę. Składnik ten odpowiada za poprawę przyczepności i zmniejszenia zużycia paliwa.
  • Cztery różne rodzaje sadzy. Produkowane są one z metanu, dwutlenku węgla, oleju roślinnego oraz z oleju pochodzącego z pirolizy opon wycofanych z eksploatacji. Sadza odpowiada za wzmocnienie mieszanki oraz zwiększenia trwałości bieżnika.
  • Olej rzepakowy jest surowcem pochodzenia biologicznego, co pozwala zmniejszyć zużycie produktów ropopochodnych. Stosowanie oleju rzepakowego w oponach to istotna innowacja Goodyear, która pomaga utrzymać elastyczność mieszanki gumowej opony w zmiennych temperaturach. Celem firmy jest całkowite zastąpienie olejów ropopochodnych w jej produktach do 2040 roku.
  • • Poliester techniczny, możliwy do zastosowania w produkcji kordu oponowego, co poprawia możliwości bieżnikowania. Pochodzi on z recyklingu plastikowych butelek i innych plastikowych odpadów.

Zrównoważone opony z pełną funkcjonalnością

Opona ze zrównoważonych materiałów, zapewnia niskie opory toczenia i w pełni nadaje się do bieżnikowania. Ponadto można ją podłączać do systemu monitorowania stanu opon, dzięki czemu pozytywnie wpłynie na obieg zamknięty i klimat.

Kierunek rozwoju Goodyear Total Mobility jest zgodny z oczekiwaniami i wyzwaniami, jakie stoją przed branżą transportową w Europie. Ostatnie badanie Sustainable Reality Survey, przeprowadzone przez Goodyear z udziałem ponad 1400 przedstawicieli branży transportowej, potwierdza, że osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest ważnym elementem działalności flot. 

Goodyear wykorzystuje krzemionkę z popiołu z łusek ryżu w produkcji opon osobowych od 2015 roku. Krzemionka ta przynosi wiele korzyści środowisku naturalnemu. Przede wszystkim zmniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska. Ponadto pozwala ograniczyć energię wykorzystywaną do produkcji ogumienia. Natomiast jej udział w mieszance składowej opon sprawia, że są one bardziej efektywne paliwowo.