Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce – raport PKO BP

Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce

Z jednej strony polski sektor rolny czeka wciąż wiele zmian, aby dostosować się do nowych uwarunkowań wynikających m.in. z Europejskiego Zielonego Ładu. Z drugiej zaś, polskie rolnictwo na wielu płaszczyznach bardziej wpisuje się w założenia zrównoważonego rolnictwa niż wiele krajów Europy Zachodniej. Takie są wnioski z raportu „Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce”, opracowanego przez PKO BP.

Czym jest inteligentne rolnictwo i jakie są jego kierunki rozwoju? Jak polski sektor wpisuje się w założenia zrównoważonego rolnictwa? Te i wiele innych zagadnień poruszają autorzy raportu „Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce”. Opracował go PKO BP, we współpracy z ekspertami z SGGW, Collegium Civitas, Grupy Azoty i Mlekovity.  

Ze względu na postępujące zmiany klimatu przed sektorem rolnym stawia się szereg oczekiwań i wyzwań w zakresie transformacji w kierunku większego zrównoważenia. W raporcie zwracamy uwagę na to, że duży udział Polski w unijnym rynku oznacza, że będzie ona w znaczącej mierze zależała od zmian w polskich gospodarstwach rolnych  – mówi dr Mariusz Dziwulski, współautor raportu, analityk sektorowy w Departamencie Analiz Ekonomicznych w PKO BP.

Główne wnioski z raportu „Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce”:

  • Dalszy wzrost produktywności, dostosowanie się do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju czy też zmieniających się wymagań konsumentów – to wyzwania, jakie stoją obecnie przed sektorem rolno-spożywczym. Polska jest jednym z ważniejszych graczy UE w produkcji roślinnej i zwierzęcej. A to oznacza, że to od polskiego rolnictwa w dużej mierze będzie zależała transformacja w zakresie dochodzenia do pełnego zrównoważenia unijnego sektora rolnego.
  • Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju rolnictwa jest cyfryzacja. Inteligentne rolnictwo wiąże się ze stosowaniem narzędzi, które ułatwiają zarówno uzyskanie wyższych plonów, jak i ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia nakładów pracy fizycznej, zwiększając produktywność w rolnictwie.
  • Z jednej strony polski sektor rolny czeka wciąż wiele zmian, aby dostosować się do nowych uwarunkowań. Z drugiej strony istnieją obszary, w których polskie rolnictwo może odnaleźć się w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Polskie rolnictwo na wielu płaszczyznach bardziej wpisuje się w założenia zrównoważonego rolnictwa niż wiele krajów zachodniej Europy. Jednak istnieje duża potrzeba usprawnień w kwestiach agrotechniki. Zarówno na poziomie producentów rolnych m.in. w zakresie zwiększenia efektywności nawożenia, zmian metod produkcji, czy też zwiększenia dywersyfikacji upraw. To również oznacza presję na wzrost innowacyjności firm działających w otoczeniu gospodarstw, szczególnie producentów środków do produkcji, np. nawozów.
  • Działalność rolnicza, szczególnie w aspekcie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań IT i AI, dzięki którym poszczególne punkty taksonomii i idei ESG będą mogły być realizowane nie może się obyć bez szerokiego dostępu do kapitału. Stąd instytucje finansowe będą pełnić istotną rolę we wsparciu tego procesu.

Raport jest dostępny na stronie www.pkobp.pl/raportdlarolnika2023.