Europejski Zielony Ład – jak daleko jesteśmy od celu?

Europejski Zielony Ład

Eurostat – Europejski Urząd Statystyczny udostępnił interaktywne narzędzie przedstawiające statystyki istotne dla Europejskiego Zielonego Ładu. 

Narzędzie ma na celu uzmysłowić, w jakim stopniu Unia Europejska lub poszczególne kraje są zaawansowane w osiąganiu poszczególnych celów klimatycznych. Wchodząc na stronę: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/egd-statistics/ mamy zestawienie 26 wskaźników związanych z Zielonym Ładem, gospodarką cyrkularną oraz polityką odpadową i energetyczną. Statystyki podzielone są na 3 główne tematy. Są nimi: zmniejszenie naszego wpływu na klimat, ochrona naszej planety i zdrowia oraz umożliwienie zielonej i sprawiedliwej transformacji.

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład (EZŁ, ang. European Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska. Jego głównym celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r.