Liderzy dekarbonizacji

Taksonomia

Najciekawsze, najbardziej pomysłowe i efektywne projekty służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce zostały po raz kolejny wyróżnione w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych.

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych organizowany przez grupę PTWP oraz wydawcę portalu WNP.PL w ramach kampanii Zielony Indeks, dedykowany jest wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczą w procesie zielonej transformacji polskiej gospodarki. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców miało miejsce podczas drugiej części wieczornej Gali XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 

– Liderzy tegorocznej edycji naszego Rankingu w istotny sposób redukują swój ślad węglowy wykorzystując wiedzę i kreatywność, czyniąc z dekarbonizacji ważny element swojego strategii biznesowej, z pożytkiem dla środowiska, klimatu, dla nas wszystkich mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Liderzy dekarbonizacji: lista wyróżnionych:

Grupa Azoty Puławy

Za zaawansowany system sterowania w zakładach Grupy Azoty. Projekt badawczo-rozwojowy polegał na opracowaniu i wdrożeniu zaawansowanego systemu sterowania dla instalacji wytwarzania amoniaku oraz poprawie stabilności procesu technologicznego i pracy instalacji. Efektem wdrożenia systemu jest zmniejszenie energochłonności procesu poprzez ograniczenie zużycia głównego surowca – wysokometanowego gazu ziemnego. Zastosowane rozwiązanie to także zwiększenie bezpieczeństwa produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o ponad 20 tysięcy ton rocznie.

Kompania Piwowarska

Zapodpisanie 10-letniego kontraktu typu PPA pomiędzy Kompanią Piwowarską, a Innogy Renewables Polska na dostawę energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii. Jest to pierwsza w Polsce umowa tego typu, która umożliwiła, bez dotacji państwowych, finansowanie rozbudowy działającego już parku wiatrowego o dodatkowe 3 turbiny o mocy 4 MW każda. Obecnie zapotrzebowanie na energię elektryczną trzech browarów Kompanii Piwowarskiej jest w całości pokrywane energią pochodzącą z wiatru.

NRG Project

Za opracowanie magazynu energii zasilanego ze źródeł fotowoltaicznych, współpracującego z szybką ładowarką samochodową. Urządzenie to przechowuje energię elektryczną i oddaje ją o dowolnej porze. Dzięki takim rozwiązaniom można aktywnie kreować profil produkcji z OZE, które stają się źródłami sterowalnymi. W 2021 r. NRG Project rozpoczęło dostawy magazynów energii do OZE dla polskich przedsiębiorstw.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa

Za wysokosprawną trigenerację. W 2019 r. zarząd OSMW podjął decyzję o inwestycji we własne źródło energii elektrycznej i cieplnej oparte na wykorzystaniu LNG. Inwestycja wpisała się w program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 43 proc. wartości wydatków kwalifikowanych przy wartości inwestycji – 4 321 849 zł.

Panattoni dla firmy Amazon

Za obiekt BTS w Świebodzinie. Budynek o powierzchni ok. 200 000 mkw. jest najbardziej zrównoważoną realizacją branżową w Polsce. Inwestycja powstała w zaledwie 14 miesięcy pozwala na oszczędności na poziomie ok. 4 686 872 t CO2 w skali roku, w stosunku do budynku bazowego. Obiekt charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zapotrzebowania na energię pierwotną. Jej 1/5 pochodzi z odnawialnych źródeł, w tym z 4536 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu inwestycji.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Za kocioł na biomasę z pompą ciepła oraz magazynem energii. Projekt obejmuje budowę kotła na biomasę o mocy 7 MW. Instalację zaawansowanej pompy ciepła oraz budowę magazynu energii (10 MW). Cel inwestycji to wyłączenie kotłowni miejskiej z systemu EU ETS. Zakładany efekt ekologiczny, osiągnięty tylko poprzez budowę kotła na biomasę, to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 8 743 GJ/rok. A także zmniejszenie emisji CO2 o 13 053 t/rok. Inwestycja pozwoliła na ograniczenie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu.

Grupa Veolia w Polsce

Za akumulator ciepła, będący nową inwestycją na terenie Elektrociepłowni Karolin, należącym do Veolii Energia Poznań. Instalacja umożliwia magazynowanie nadwyżek ciepła wytwarzanego w kogeneracji. Akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, pozwalając na zwiększenie produkcji w kogeneracji. Taki system akumulacji ciepła umożliwia także uniknięcie konieczności użycia urządzeń szczytowych o dużej mocy, które wspomagają wytwarzanie ciepła, kiedy gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie.