Milion od ING dla start-upów na innowacje związane z czystą wodą

ING Bank Warszaw

W ING ruszyła trzecia edycja Programu Grantowego skierowanego do start-upów i młodych naukowców. Bank przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające ochronę zasobów wodnych, efektywne jej wykorzystywanie oraz poprawiające jej jakość. Zgłoszenia można wysyłać do 10 maja 2023 r.

400 tys. zł za pierwsze miejsce

– Trzecia edycja naszego Programu Grantowego wystartowała w Światowy Dzień Wody, który od 1993 r. corocznie obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku ma zachęcić do przyspieszenia zmian mających na celu rozwiązanie kryzysu wodnego. W Polsce ostatnie 50 lat przyniosło spadek odnawialnych zasobów wody na mieszkańca z 18 tys. m³ do 16 tys. m³ rocznie. Polska stała się jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej. Aby przeciwdziałać temu problemowi, konieczne są zmiany. Dlatego tym razem poszukujemy rozwiązań,które pozwolą skutecznie chronić te zasoby, efektywnie wykorzystywać wodę, czy poprawić jej jakość – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku. 

Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój projektów. Za pierwsze miejsce jest to 400 tys. zł, za drugie miejsce 300 tys. zł, a za trzecie miejsce 150 tys. zł. Dodatkowo przewidziano też możliwość przyznania nagród dodatkowych o łącznej wartości 150 tys. zł, w tym nagrody publiczności wielkiego finału.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokona kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszenie finalistów nastąpi 25 maja.

Rozwiązania można zgłaszać przez formularz online dostępny na stronie www.ing.pl/programgrantowy. Znajduje się tam również regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje.

Kontakty biznesowe i indywidualny mentiring

Poza nagrodami finansowymi dodatkową wartością udziału w Programie jest wsparcie merytoryczne, promocja oraz budowanie partnerskich relacji. Finalistów bank zaprosi do udziału w warsztatach tematycznych, np.: „Poznaj swojego klienta”, „Modele biznesowe w praktyce”, „Eksperymenty, czyli skąd wiem, że moje rozwiązanie ma sens”, „Pitching, czyli jak się dobrze zaprezentować”. Zwycięzcy będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z firmami z portfolio ING Banku. Dla najlepszych zespołów przewidziano także indywidualny mentoring.

Dwie poprzednie edycje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej, która wystartowała wiosną 2022 roku, zgłosiło się aż 197 start-upów i młodych naukowców. Prezentowali oni rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii (Cel Zrównoważonego Rozwoju – SDG 7), które wpływały na poprawę efektywności energetycznej, zwiększały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomagały w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Kolejną, drugą edycję (jesień 2022 r.) poświęcono zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SDG 12). Dlatego bank poszukiwał rozwiązań, które zapewnią zrównoważone łańcuchy dostaw, obniżą poziom generowania odpadów, czy pomogą zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Nadesłano aż 155 zgłoszeń.