Nadchodzi poprawiona dyrektywa w sprawie czystego powietrza

dyrektywa AAQD

W cieniu wielkich zmian regulacyjnych na unijnym rynku energii i paliw, trwają prace nad aktualizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Chodzi o Ambient Air Quality Directive – AAQD – podaje w Brussels Headlines, europejskim newsletterze Lewiatana, Jan Ruszkowski, koordynator Rady ds. Czystego Powietrza w Konfederacji Lewiatan.

Dyrektywa AAQD, w nowej wersji, zastąpi mocno już przestarzałe regulacje, upraszczając i konsolidując przepisy w nich zawarte. Ponadto wprowadzi nowe wymagania do obowiązującego systemu oceny i zarządzania jakością powietrza w państwach UE.

Nowe, restrykcyjne limity

Propozycja Komisji wyznacza m.in. nowe, bardziej restrykcyjne, limity dla szeregu zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych (głównie z kominów) oraz tlenków azotu (głównie z rur wydechowych). Propozycja nie harmonizuje norm europejskich z nowymi wytycznymi WHO z września 2021 roku. Niewątpliwie jednak stanowi krok w tym kierunku.

Transpozycja dyrektywy AAQD bezpośrednio przełoży się na politykę krajową, regionalną i lokalną poprzez akty prawne i instrumenty wsparcia. Pośrednio wpłynie też na działalność biznesu. Generalnie, AAQD będzie mocno wspierać zieloną agendę – rozwój niskoemisyjnego transportu, OZE, poprawę efektywności energetycznej i dekarbonizację ciepłownictwa/ogrzewnictwa.

Dyrektywa AAQD rys historyczny

Prace nad AAQD rozpoczęły się w 1996 r. i weszła ona w życie w 2008 r. Dyrektywa określa poziomy dopuszczalne dla najważniejszych zanieczyszczeń powietrza, takich jak: pył zawieszony, tlenki azotu, siarka, benzen, dioksyny i furany. Określa również wymagania w zakresie monitorowania jakości powietrza i wymagania w zakresie informowania społeczeństwa.

W lutym 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian w dyrektywie AAQD. Mają one one celu dalszą poprawę jakości powietrza i ochrony zdrowia publicznego w UE. Propozycja ta przewiduje m.in. zmniejszenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo komisja chce wprowadzenia bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących monitorowania jakości powietrza oraz poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.