Konsumenci częściej wybierają energooszczędne AGD

AGD

Szacuje się, że AGD zużywa ponad 50 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, czyli ponad 15 TWh. Stanowi to ok. 10 proc. konsumpcji w całej gospodarce. O ile rachunek za konsumpcję prądu przez AGD w 2021 roku wyniósł ok. 11 mld zł, to w roku 2023 przy mniej więcej podobnych poziomach będzie to aż 16 mld zł. Wzrost w ciągu 2 lat ceny energii elektrycznej o prawie 40 proc. sprawił, że konsumenci coraz częściej spoglądają na urządzenia o wyższej klasie energetycznej. 

Konsumenci stawiają na efektywne AGD

Według szacunków Związku Producentów AGD, APPLiA Polska, w roku 2022 konsumenci wydali na duże i małe AGD 17,7 mld zł. To 10 proc. więcej niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym sprzedano 7,2 mln urządzeń dużego AGD – to 4 proc. mniej niż w 2021 r. Dużym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia najefektywniejsze w oszczędzaniu prądu i wody.  

W Polskich domach każdego dnia włączamy 200 mln urządzeń AGD. Zużywają one ponad połowę energii elektrycznej konsumowanej przez gospodarstwa domowe, czyli ok. 15 TWh. Co ciekawe, stanowi to ok. 10 proc. konsumpcji w całej gospodarce. Według szacunków APPLiA, w roku 2023 konsumenci wydadzą 16 mld zł na prąd użytkując swoje AGD. APPLiA widzi wciąż duży potencjał oszczędności w porównaniu do najnowszych technologicznie urządzeń AGD. O ile wartość prądu skonsumowanego przez AGD w 2021 roku wyniosła ok. 11 mld  zł, to w roku 2023 przy mniej więcej podobnej konsumpcji, będzie to aż 16 mld zł. Wzrost w ciągu 2 lat ceny energii elektrycznej prawie 40 proc. sprawił, że konsumenci mają silną motywację finansową oraz świadomość o oszczędzaniu energii elektrycznej.

– W 14 milionach polskich gospodarstw domowych jest spory potencjał oszczędności energii elektrycznej. Dostępne dzisiaj najnowsze urządzenia pozwalają zaoszczędzić nawet do kilkuset kWh rocznie. Warto przeanalizować, co mamy w naszych domach. Jednocześnie pamiętać kupując urządzenia, że każda wyższa klasa energetyczna to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej od 10 do 20 proc. – mówi Wojciech Konecki, prezes Zarządu Związku Producentów AGD, APPLiA Polska.

Branża dba o ESG

W 2022 r. cała branża aktywnie włączyła się w pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom, wyposażając wiele ośrodków w niezbędny sprzęt oraz wspierając przeprowadzkę do Polski całych rodzin zatrudnianych przez nich pracowników. Przemysł AGD w Polsce i Europie przyczynia się do osiągania unijnych celów środowiskowych w zakresie redukcji zużycia surowców. Najważniejszym wkładem w zrównoważony rozwój są jednak same produkty AGD. Około 80 proc. ich wpływu na środowisko generowane jest na etapie użytkowania, dlatego dostarczając wydajniejsze urządzenia oraz wspierając ich użytkowników profesjonalnym serwisem napraw firmy wspierają realizację zrównoważonej konsumpcji. 

GOZ w branży AGD

W Polsce w roku 2022 na rynek trafiło ok. 440 tys. ton nowych urządzeń AGD. To około 12 kg w przeliczeniu na mieszkańca Polski. W ramach realizacji swoich celów środowiskowych producenci i importerzy AGD, na równi z dostawcami innego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, realizują tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta. ROP oznacza przejęcie przez te firmy obowiązku finansowania recyklingu aż 65 proc. masy sprzedanego sprzętu. W przypadku AGD, wprowadzający urządzenia w 2021 r. zobowiązani byli do zbierania i poddania recyklingowi ok. 300 tys. ton zużytego sprzętu. To ponad połowa masy wszystkich zbieranych w Polsce elektroodpadów. Dodatkowo, w przypadku AGD osiągany jest poziom recyklingu zapewniający odzysk materiałów na poziomie ok. 90 proc. masy zebranego selektywnie zużytego sprzętu. W ostatnich 15-stu latach producenci AGD wydali w Polsce ponad 1,2 mld zł na finansowanie swoich obowiązków środowiskowych.