Sieć gdańskich sorterowni nabiera realnych kształtów

Sorterownia

Gdańsk otrzymał dofinansowanie krajowe do budowy dwóch kolejnych sorterowni (PSZOK) zlokalizowanych na Zaspie oraz na pograniczu Brzeźna i Letnicy. To kolejny krok w kierunku organizacji sieci takich punktów w różnych częściach miasta. Mieszkańcy bez dodatkowych opłat będą mogli przekazać w nich odpady nietypowe i niebezpieczne do zagospodarowania oraz odzysku surowców.

Obecnie funkcjonuje jedno takie miejsce w Gdańsku. Zakład Utylizacyjny, jeszcze pod formalną nazwą „PSZOK” (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), prowadzi je na Szadółkach. W tym roku miasto uruchomi Sorterownie – Rudniki. Natomiast kolejny tego typu obiekt w Osowej jest w fazie projektowania. Rok dla projektu Gdańskie Sorterownie rozpoczął się bardzo pomyślnie. Miasto Gdańsk podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację oraz pożyczkę na ten właśnie cel.

– To finał przygotowań do zaprojektowania i budowy tych obiektów na Zaspie oraz w Brzeźnie. Będą one służyć dziesiątkom tysięcy gdańszczanek i gdańszczan. To jednak nie koniec. Aktywnie poszukujemy kolejnych lokalizacji, jednej lub dwóch. Dzięki temu docelowo sieć nowoczesnych, przyjaznych Gdańskich Sorterowni będzie dostępna dla każdego mieszkańca w stosunkowo bliskiej odległości od domu lub pracy – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Docelowo w mieście będzie funkcjonowało pięć sorterowni: Szadółki (funkcjonująca – jako PSZOK), Rudniki (uruchomienie w tym roku), Osowa (etap projektowania), Zaspa (uzyskanie dofinansowania), Brzeźno (uzyskanie dofinansowania).

– Dzięki PSZOK-om mieszkańcy będą mogli w bezpieczny sposób pozbyć się nietypowych i problematycznych odpadów. To kolejny krok w walce z dzikimi wysypiskami. A to problem, który jest wszystkim znany. W naszej kampanii ekoTurysta szeroko promujemy taki styl życia, w którym nikt nie zostawia odpadów w miejscach publicznych – na plażach, w lasach, czy nad jeziorami. Nasz słynny już film „Nie rób obciachu, nie śmieć” pokazał, że dla wielu osób jest to niezmiernie istotna kwestia. Każdy z nas chce przebywać w czystym i schludnym otoczeniu. Wszyscy zadbajmy, aby takie właśnie ono było – przekonuje Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Dofinansowanie na dwie sorterownie 

Projekt „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Hynka – lokalizacja nr 1, b) ul. Uczniowskiej – lokalizacja nr 2” finansowany jest z programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami, część 1 – selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” NFOŚiGW.

Projekt jest jednym z elementów wpisujących się w założenia polityki gospodarki odpadami oraz polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Miasto Gdańsk. Szacowany koszt inwestycji to 13,6 mln zł. Z tego pożyczka i dotacja z NFOŚiGW wynoszą odpowiednio 1,6 mln zł oraz 5,5 mln zł.

Czym jest sorterownia? W czym pomoże mieszkańcom?

Zużyte opony, meble, baterie, akumulatory, farby, rozpuszczalniki, przeterminowane leki czy zużyte strzykawki to zaledwie kilka przykładów odpadów nietypowych, które mieszkańcy będą mogli przekazać bez dodatkowych opłat do sorterowni. Wszystko w imię zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Usługa finansowana jest w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Warto podkreślić, iż obiekty te nie będą przyjmować odpadów bio, więc nie ma ryzyka generowania żadnych przykrych zapachów. Na miejscu pomocą będą służyć pracownicy Zakładu Utylizacyjnego.

Sorterownie i jej usługi przeznaczone będą wyłącznie dla mieszkańców Gdańska. Nie będą dostępne dla firm i innych podmiotów. Po szybkiej weryfikacji mieszkańca (tożsamość i adres nieruchomości) możliwy jest już rozładunek do poszczególnych pojemników czy kontenerów, w zależności od kategorii odpadów, jakie przywieźliśmy.

– Wiele osób zna takie rozwiązania ze swoich pobytów zagranicznych. W Niemczech czy Skandynawii to jest temat zupełnie już powszedni i chcielibyśmy ten standard również zapewnić w Gdańsku. Będą to miejsca kameralne, przystępne, czyste, schludne, z dobrą obsługą i organizacją. Będzie tam można szybko i sprawnie oddać różne odpady z gwarancją, że zostaną one zutylizowane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska – mówi Olga Goitowska, dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, koordynującego budowę sieci sorterowni.

Sorterownia będzie również miejscem edukacyjnym i kształtującym postawy gdańszczan w zgodzie z ideą less waste oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Przy wybranych obiektach tego typu miasto planuje usługi dodatkowe. Może to być np. gromadzenie i przekazywanie niepotrzebnych przedmiotów użytkowych innym osobom.